Pasze GMO jeszcze przez 5 lat

zzz

Pasze GMO można stosować do 1 stycznia 2024 r. Termin wprowadzenia zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem surowców genetycznie modyfikowanych, przesuwano kilkakrotnie i według projektu ustawy, zostanie on odroczony o 5 lat.

Jak poinformował w komunikacie Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, pasze z udziałem GMO miały być wycofane z żywienia zwierząt 12 sierpnia 2008 roku, następnie 1 stycznia 2017 roku oraz 1 stycznia 2019 roku. Według projektu ustawy, termin wejścia w życie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem GMO zostaje przedłużony o 5 lat i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r.  

Wprowadzenie zakazu wynika z potrzeby uniezależnienia się od importu soi GMO. Jest również związane z opinią o negatywnym wpływie żywności GMO na zdrowie ludzi i zwierząt, a także środowisko. 

Hodowcy oraz eksperci z branży obawiają się, że wprowadzenie zakazu zwiększy deficyt białka paszowego w kraju, co z kolei spowoduje wzrost cen pasz i pogorszenie konkurencyjności krajowej produkcji drobiu i świń. Przełoży się to również na zmniejszenie efektywności produkcji oraz wzrost cen mięsa i produktów mięsnych na rynku krajowym, co może doprowadzić do utraty rynków eksportowych.

W Polsce nie ma alternatywnych pasz wysokobiałkowych, które mogą całkowicie zastąpić importowaną śrutę sojową. Według specjalistów, zastąpienie białka sojowego nasionami roślin strączkowych będzie trudne ze względu na nadmierną zawartość włókna oraz substancji antyodżywczych, co ogranicza ich udział w mieszankach paszowych dla drobiu i młodych świń. Powołany w lutym 2007 r. Zespół do spraw alternatywnych źródeł białka, wypracował listę rankingową alternatywnych białek wobec białka soi GMO. Na pierwszym miejscu znalazło się białko soi non GMO, a dalej śruta rzepakowa, białko owadzie, rośliny strączkowe po eliminacji składników antyżywieniowych. 

Dane: Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin