Pasze GMO do 2024 roku

soja2

Resort rolnictwa przygotował projekt nowelizacji ustawy o paszach, który przedłuża stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych do 2024 roku.

Według obecnych przepisów, paszami GMO można karmić zwierzęta do końca tego roku. W ustawie o paszach z 2006 r. wpisano zakaz karmienia zwierząt paszami genetycznie modyfikowanymi, do takich należy soja GMO, którą Polska sprowadza z Ameryki Południowej. W praktyce okazało się, że soi nie można całkowicie zastąpić rodzimymi roślinami białkowymi, na skutek czego wprowadzenie zakazu kilkukrotnie przesuwano. Jednocześnie, resort rolnictwa uruchomił wieloletni program pozostania białka roślinnego, który miał spowodować przynajmniej częściowe uniezależnienie się Polski od importowanych pasz. Projekt opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Został przekazany do konsultacji publicznych, które potrwają do 21 kwietnia tego roku.

Obecnie, pracuje się nad szerszym wykorzystanie śruty rzepakowej w paszach. Polska uczestniczy także w programie soi naddunajskiej. Projekt taki realizowany jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych od zeszłego roku. Zakłada kompleksowe badanie, które odmiany soi non GMO można uprawiać i na jakim terenie. Te wszystkie działania mają o połowę zmniejszyć zapotrzebowanie na importowaną soję. Obecnie stanowi ona 80 proc. białka paszowego. Polska importuje ponad 2 mln ton soi rocznie. Według ekspertów śruty sojowej nie da się wyeliminować z żywienia zwierząt ze względu na jej walory odżywcze.

Eksperci oceniają, że ok. 95 proc. wykorzystywanej w przemyśle paszowym śruty sojowej to śruta z nasion modyfikowanych genetycznie. Nastawienie polskiego społeczeństwa do produktów GMO jest raczej negatywne, ale jak czytamy w uzasadnieniu do projektowanej noweli ustawy: „Przeprowadzone w latach 2008-2011 badania wpływu pasz GMO na zdrowie zwierząt nie potwierdziły negatywnego oddziaływania takich pasz na zdrowie zwierząt.”

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin