Parlament Europejski przeciw kukurydzy GMO

kukurydza144

Parlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych.

Parlament Europejski wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących wniosków o zezwolenie odnoszących się do organizmów zmodyfikowanych genetycznie – do czasu zmiany procedury zatwierdzania, w sposób pozwalający wyeliminować niedociągnięcia obecnej procedury, która okazała się nieodpowiednia.

Wezwano również Komisję, by nie zezwalała na import żadnych genetycznie zmodyfikowanych roślin przeznaczonych na żywność lub paszę, jeśli uzyskały one tolerancję na herbicyd uzupełniający, który jest zakazany lub będzie zakazany w Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin