Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.

Ożywienie obrotów gospodarczych z zagranicą

Wg wstępnych danych GUS I kwartał br. przyniósł wyraźne ożywienie polskich obrotów towarowych z zagranicą. Po 2,3% zwiększeniu polskiego eksportu w całym roku 2016, pierwsze trzy miesiące 2017 r. przyniosły jego wzrost o 9,2% (do blisko 48,7 mld EUR). Z kolei import, który w roku ubiegłym wzrósł o niecały 1%, przyspieszył w I kw. do 12,3% (48,3 mld EUR).

Notowane w I kw. wyprzedzenie importowe względem eksportu przełożyło się na redukcję nadwyżki obrotów towarowych o blisko 1,2 mld EUR, do niespełna 0,4 mld EUR.

Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej wzrosła o 6,8% (do 38,7 mld EUR), w tym do Niemiec o 6,6%, Wielkiej Brytanii o 9,7%, Czech o 4,6%, Francji o 3,1%, Włoch o 7,4% oraz Niderlandów o 7,2%. W rezultacie wolniejszego od średniej tempa wzrostu eksportu do krajów UE, ich udział w łącznym polskim wywozie zmniejszył się o blisko 2 pkt. proc., do poziomu 79,5%.

Wolniej niż przeciętnie zwiększył się także przywóz z rynków unijnych, tj. o 9,3% (do 28,6 mld EUR), co zadecydowało o zmniejszeniu ich udziału w naszym imporcie o 1,6 pkt. proc., do 59,2% w I kw. 2017 r. Wśród pozaunijnych rynków na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost obrotów z Rosją. Eksport na ten rynek wzrósł aż o 22,7% (do 1,3 mld EUR), a import o 37,8% (do 3,3 mld EUR). Zaowocowało to zwiększeniem udziału Rosji w naszym wywozie o 0,2 pkt. proc. (do 2,7%), a w przywozie o 1,3 pkt. proc., do 6,8%. Korzystnie w I kwartale br. kształtował się nasz eksport do Stanów Zjednoczonych, który zwiększył się aż o 22,8% (do 1,3 mld EUR).

Wyniki polskiego handlu zagranicznego za I kwartał br. odzwierciedlają poprawę zarówno ogólnoświatowych, jak i wewnętrznych uwarunkowań koniunkturalnych w pierwszych miesiącach br. Spodziewamy się, że ten pozytywny trend zostanie w kolejnych kwartałach utrzymamy.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Artykuły powiązane

 • Handel zagraniczny Polski po trzech kwartałach 2017 r.Handel zagraniczny Polski po trzech kwartałach 2017 r. Pierwsze dziewięć miesięcy br. to okres utrzymujących się wysokich wzrostów wymiany towarowej Polski. Według wstępnych danych […]
 • Rośnie produkcja drobiuRośnie produkcja drobiu Produkcja drobiu w Polsce w 2017 roku mogła sięgnąć rekordowych 3,1 mln ton. Prawie połowa trafia na eksport, głównie na rynki […]
 • Wzrosła produkcja pestycydówWzrosła produkcja pestycydów Produkcja pestycydów w polskich dużych przedsiębiorstwach w 2017 roku, osiągnęła rekordowy poziom 52 tys. ton. Wzrost produkcji […]
 • Polska wiśnią stoiPolska wiśnią stoi Polska znajduje się w czołówce największych producentów wiśni na świecie. Jak wynika z danych FAO, udział Polski w […]
 • Polska<br> ogrodnictwem stoiPolska
  ogrodnictwem stoi
  Jaki jest najczęściej uprawiany owoc w Unii Europejskiej? Jabłko! A co czwarte zrywane z drzewa, rośnie właśnie nad Wisłą. Polska jest […]
 • Walka o lepszy miódWalka o lepszy miód Europosłowie wezwali Unię Europejską i państwa członkowskie do większych inwestycji w ochronę pszczół, walkę z podrabianym […]
 • Prognoza wzrostu gospodarczego w EUPrognoza wzrostu gospodarczego w EU 11 maja 2017 r. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. W dokumencie przewiduje się, że w latach 2017-2018 […]
 • Bardzo dobre<br> trzy kwartałyBardzo dobre
  trzy kwartały
  Wstępne wyniki handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi za trzy kwartały bieżącego roku pokazują bardzo dobrą dynamikę wzrostu […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close