Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego

Centrum Badawczo-Rozwojowe

– Dziewięć miesięcy temu wmurowany został kamień węgielny, a dziś otwieramy gotowy obiekt. To przykład niezwykłej sprawności realizacji inwestycji za blisko 28 mln złotych – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Kamiński 16 stycznia 2020 r. podczas uroczystego otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro Środki Technika Technologia w Śmielinie gmina Sadki w kujawsko-pomorskim.

W wydarzeniu uczestniczyli ponadto zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński oraz zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Adam Banaszak oraz licznie zebrani rolnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy z powiatu nakielskiego i naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i SGGW w Warszawie.

Centrum stawia sobie za cel wszelkie działania dążące do opracowania, doskonalenia, walidacji, wdrażania i komercjalizacji innowacji dedykowanych dla rolnictwa. Eksperci w laboratoriach Centrum Badawczo-Rozwojowe Agro Środki Technika Technologia będą zajmować się badaniami w trzech obszarach: technologii strip-till, zabiegach nalistnych oraz poprawie żyzności gleby.

Wszystko po to, aby dostosować technologię i metodę uprawy roślin do aktualnych warunków klimatycznych w naszym kraju.

Właściciel Centrum Marek Różniak jest rolnikiem, który kilkanaście lat temu zaczął rozwijać swoje gospodarstwa stopniowo je powiększając. Około roku 2012 zainteresował się technologią uprawy bezorkowej ograniczającej zużycie wody, energii oraz w minimalnym stopniu ingerujące w glebę. Zaczął współpracę z angielską firmą MZURI i z biegiem czasu został jej przedstawicielem na Polskę, a w końcu ją wykupił! Obecnie sprzedaje urządzenia do 30 krajów świata, a otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe ma jeszcze pomóc rozwinąć działalność firmy.

Źródło/Fot.: MRiRW