Ostatni dzwonek na oświadczenie!

mxfhjj

Tylko do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu oświadczenia decyduje data stempla pocztowego. 

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie takich oświadczeń od 15 lutego i  do 13 marca zarejestrowano ich blisko 313 tys.

Jeśli ktoś nie zdąży złożyć oświadczenia w terminie, może złożyć od 15 marca do 15 maja wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

  1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

    1. jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
    2. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),  
    3. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
    4. premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
  2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin