OSM Łowicz częściowo rezygnuje z pasz GMO

krowa

Zarząd i Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu na kwietniowym posiedzeniu, podjęli decyzję o wprowadzeniu programu produkcji mleka przy użyciu pasz nie zawierających GMO.

Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wprowadza do swojej oferty handlowej produkty z dodatkową informacją: "Produkty wytwarzane są z mleka pochodzącego od krów karmionych paszami bez GMO".

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu opracowała już listę wymagań dla gospodarstw produkujących mleko. Jak zapewniają przedstawiciele spółdzielni każdemu dostawcy będzie udzielane wsparcie poprzez służby surowcowe, lekarzy weterynarii zatrudnionych w Spółdzielni, a także poprzez służby firm paszowych, które spełniają wymagania i posiadają Certyfikat zakładu wolnego od GMO lub Certyfikat GMP+.

OSM Łowicz zaznaczył, że pasze dla wszystkich zwierząt w gospodarstwie nie mogą zawierać składników GMO. W tym celu prowadzona będzie dokumentacja – rejestr pasz stosowanych w gospodarstwie (m.in.: dokumenty zakupu pasz – faktury będą kontrolowane przez służby nadzorujące). Spółdzielnia będzie także kontrolować same pasze, pobierając losowo ich próbki i poddając badaniom na obecność GMO.

Organizm zmodyfikowany genetycznie, czyli GMO (od ang. genetically modified organism) – to organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących.

Źródło: OSM Łowicz