, 05 Kwietnia 2020 roku.

Operacja Silver Axe III

Zatrzymanie 360-ciu ton nielegalnych środków ochrony roślin to wynik 4-tygodniowej międzynarodowej operacji pod kryptonimem Silver Axe III. W akcji kierowanej przez EUROPOL z udziałem 27 państw, w tym Polski, uczestniczyła również Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Intensywne dziania kontrolne inspektorów PIORiN prowadzone były na przejściach granicznych, na targowiskach, drogach, w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych. Efekt tych działań to ujawnienie, wspólnie z organami Krajowej Administracji Skarbowej i Policją, ponad 26 ton nielegalnych środków ochrony roślin. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dostrzegając zagrożenia, jakie mogą powstać w wyniku zastosowania niedopuszczonych do obrotu, a więc nieprzebadanych chemikaliów, od wielu lat intensywnie angażuje się w działania na rzecz ograniczenia wprowadzania na rynek nielegalnych środków ochrony roślin.

Działania Inspekcji prowadzone są nie tylko na szczeblu międzynarodowym, czego wyrazem był już kolejny udział w operacji Silver Axe, ale również w kraju poprzez działania kontrole, zacieśnianie współpracy z innymi organami i instytucjami, oraz podnoszenie świadomości o zagrożeniach związanych ze stosowaniem i obrotem nielegalnymi pestycydami.

W ocenie głównego inspektora Andrzeja Chodkowskiego zakończona operacja z sukcesem dowiodła gotowość do podejmowania efektywnej międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania nielegalnych środków ochrony roślin, jak również doskonałego współdziałania organów PIORiN, KAS i Policji. 

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close