Operacja Silver Axe III

photooosssss

Zatrzymanie 360-ciu ton nielegalnych środków ochrony roślin to wynik 4-tygodniowej międzynarodowej operacji pod kryptonimem Silver Axe III. W akcji kierowanej przez EUROPOL z udziałem 27 państw, w tym Polski, uczestniczyła również Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Intensywne dziania kontrolne inspektorów PIORiN prowadzone były na przejściach granicznych, na targowiskach, drogach, w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych. Efekt tych działań to ujawnienie, wspólnie z organami Krajowej Administracji Skarbowej i Policją, ponad 26 ton nielegalnych środków ochrony roślin. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dostrzegając zagrożenia, jakie mogą powstać w wyniku zastosowania niedopuszczonych do obrotu, a więc nieprzebadanych chemikaliów, od wielu lat intensywnie angażuje się w działania na rzecz ograniczenia wprowadzania na rynek nielegalnych środków ochrony roślin.

Działania Inspekcji prowadzone są nie tylko na szczeblu międzynarodowym, czego wyrazem był już kolejny udział w operacji Silver Axe, ale również w kraju poprzez działania kontrole, zacieśnianie współpracy z innymi organami i instytucjami, oraz podnoszenie świadomości o zagrożeniach związanych ze stosowaniem i obrotem nielegalnymi pestycydami.

W ocenie głównego inspektora Andrzeja Chodkowskiego zakończona operacja z sukcesem dowiodła gotowość do podejmowania efektywnej międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania nielegalnych środków ochrony roślin, jak również doskonałego współdziałania organów PIORiN, KAS i Policji. 

Źródło: PIORiN