Ochrona roślin sadowniczych

sad

„Racjonalna Ochrona – Minimum Pozostałości Pestycydów”, to hasło 60. Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, jaka została zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w dniach 6 – 7 marca br. W konferencji, która już na stałe wpisała się w kalendarz  branży ochrony roślin, licznie uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

60 jubileusz był okazją do przedstawienia historii Instytutu oraz jego roli i wkładu wniesionego w rozwój ogrodnictwa. Instytut Ogrodnictwa od wielu lat dostarcza metodyki uwzgledniające zasady integrowanej ochrony, pozwalające na produkcję wysokiej jakości owoców i warzyw, bez przekroczeń pozostałości środków ochrony roślin. Istotnym momentem w kształtowaniu się systemu integrowanej ochrony roślin było wydanie przez Instytut Ogrodnictwa w 1991 r. wytycznych do integrowanej produkcji jabłek, które następnie dały podwaliny pod budowę systemu jakości żywności – Integrowana Produkcja Roślin, od 2004 r. urzędowo nadzorowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W trakcie konferencji wygłoszono szereg prezentacji przedstawiających dorobek naukowy Instytutu w zakresie ochrony drzew owocowych i roślin jagodowych oraz techniki ochrony roślin i możliwości wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Wiele uwagi poświecono również dyskusji na temat wyzwań, przed jakimi stoją producenci, świat  nauki, doradcy oraz służby kontrolne, aby zapewnić  że żywność trafiająca na rynek jest wysokiej jakości, bezpieczna dla konsumentów i konkurencyjna. 

Przedstawiono wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin przeprowadzonych przez Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu, które zostały wykonane w ramach urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz działania Inspekcji na rzecz ograniczenia zagrożeń, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, w szczególności wykonywania zabiegów niezgodnie z etykietą środka i stosowania preparatów podrobionych.

Źródło: PIORiN