Ochrona przed azotanami

jcgtj

Nowa ustawa Prawo wodne sprawia, że rolnicy są zobowiązani do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Gospodarze mogą jednak liczyć na wsparcie. Fundusze ochrony środowiska zrefundują im wydatki na ochronę przed azotanami.

Na ukończeniu są prace nad programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. 4 kwietnia program przyjął już Komitet Stały Rady Ministrów.

Prowadzący produkcję rolną są zobowiązani do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) do podanych w Programie wymogów, w terminie do:

  • 31 grudnia 2021 r. – dla hodujących więcej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub świń powyżej 2 000 stanowisk świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • Do 31 grudnia 2024 – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt z liczbie równej lub mniejszej niż 210 DJP.

Jak wynika z ministerialnego komunikatu: „Zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. z póżn. Zm.) przedsięwzięcia związane z wdrożeniem przedmiotowego Programu będą finansowane ze środków Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się, iż finansowanie przedsięwzięć związanych z wdrożeniem programu działań nastąpi przez instrumenty zwrotne, zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Przewiduje się również uruchomienie dodatkowego finansowania ze środków PROW 2014-2020”.

Nowe wymagania dotyczące przechowywania nawozów naturalnych będzie musiało spełnić prawie 543,5 tys. gospodarstw, które obecnie znajdują się poza OSN. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przewidywane nakłady na nową infrastrukturę mają wynieść około 1 181 mln zł.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin