Rada programowa

W skład Rady Programowej pisma „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” wchodzą przedstawiciele
najważniejszych środowisk opiniotwórczych, związanych z branżą żywnościową.

 

Parlament

  Jerzy Chróścikowski

  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP

 

 

 


  Jan Krzysztof Ardanowski

  Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski  

  Były minister Koordynator ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

  w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Komisji Europejskiej w Brukseli

 


 

Urzędowa Kontrola Żywności

  Paweł Niemczuk 

  Główny Lekarz Weterynarii

 

 

 

  Andrzej Chodkowski

  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

 

 

 

  Andrzej Romaniuk

  Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 

 

 

Naukowcy

  Prof. dr hab. Janusz B. Berdowski 

  Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

 

 

  Prof. dr hab. Stanisław Berger

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

 

 

 

  Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

  Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

 

 

 

  Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka 

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

 

 

  Prof. dr hab. Andrzej Lenart

  Wydział Nauk o Żywności SGGW

 

 

 

  Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki

  Narodwy Instytut Zdrowia Publicznego   

  Państwowy Zakład Higieny 

 

 

 

  Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

  Szkoła Główna Handlowa

 

 

 

  Dr hab. Krzysztof Niemczuk

  Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

  Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

 

  Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

  Wydział Nauk o Żywności SGGW

 

 

 

  Prof. dr hab. Bolesław Wojtoń 

  Państwowy Instytut Weterynaryjny 

  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

  Prof. dr hab. Stanisław Zięba

  były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

Producenci

  Waldemar Broś

  Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

  Związek Rewizyjny

 

 

  Witold Choiński

  Prezes Zarządu Związku „Polskie Mięso”

 

 

 

  Marcin Hydzik 

  Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka

 

 

 

  Edmund Kośnik 

  Prezes Zarządu Polskiej Rady Winiarstwa

 

 

 

  Jacek Leonkiewicz 

  Prezes Zarządu Animal By Products

  Polski Związek Przetwórców

 

 

  Rajmund Paczkowski 

  Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa

  Izba Gospodarcza

 

 

  Julian Pawlak

  Prezes Krajowej Unii Producentów Soków

 

 

 

  Janusz Rodziewicz

  Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP

 

 

 

  Wiktor Szmulewicz

  Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

 

 

  Adam Tański

  Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej

 

 

 

Dystrybutorzy:


  Waldemar Nowakowski

  Prezes Polskiej Izby Handlu