O chorobach zawodowych rolników

Projekt bez tytułu (32)

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski w dniu 19 października br. wziął udział w odbywającej się w resorcie rolnictwa konferencji naukowo-szkoleniowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która była poświęcona chorobom zawodowym rolników związanych z czynnikami biologicznymi.

Konferencję, w której uczestniczyło blisko 150 osób otworzył prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński.

Rolnictwo należy do dziedzin gospodarki o szczególnie wysokim ryzyku narażenia na szkodliwe czynniki lub warunki pracy negatywnie oddziałujące na zdrowie. W statystykach przeważają mężczyźni, którzy pracują w gospodarstwach indywidualnych. Choć zapadalność na choroby w porównaniu do innych grup zawodowych wygląda optymistycznie, w ostatnich latach zauważa się ponad 3-krotny wzrost przypadków zachorowalności. Liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu choroby zawodowej zwiększyła się ze 105 do 268.

Konferencja podzielona została na trzy sesje dyskusyjne:

I. Choroby zawodowe rolników: statystyka, orzecznictwo lekarskie, prewencja

II. Choroby zawodowe rolników związane z czynnikiem biologicznym w środowisku pracy

III. Inne biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w rolnictwie

Panelom dyskusyjnym odpowiednio przewodniczyli:

  • prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Naczelny Lekarz Kasy;
  • prof. dr hab. n. med. Józef Knap, Kierownik Zakładu Epidemiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny, Kierownik Pracowni Zagrożeń Biologicznych Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie.

Źródło: MRiRW