Nowy wzór oświadczenia – dotacje

nowezzz (45)

W dniu 29 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie stawek dotacji wprowadza m.in. wzór oświadczenia producenta rolnego, że jest on mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014. Zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie, wszędzie tam gdzie mowa jest o dołączeniu do wniosku przez producenta rolnego oświadczenia o przynależności do MŚP, stosowne oświadczenie powinno zostać złożone na wzorze określonym w nowelizacji w/w rozporządzenia.

Więcej informacji o dotacjach oraz wzór nowego oświadczenia dostępne są tutaj.

Źródło: PIORiN