Nowy mykoinsektycyd na pluskwy

8202283121

Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców z Uniwersytetów Stanowych Pensylwanii i Karoliny Północnej dowodzą dużej skuteczności działania nowego mykoinsektycydu. Preparat ten niszczył nawet populacje pluskiew odporne na niektóre stosowane do tej pory insektycydy.

Naukowcy z Pennsylvania State University oraz North Carolina State University badali skuteczność nowego biopestycydu, opartego o glebowy grzyb entomopatogenny Beauveria bassiana. Mykoinsektycyd ten potwierdził już swoją skuteczność w zwalczaniu much domowych, karaluchów oraz różnych gatunków komarów, w tym populacji odpornych na niektóre insektycydy. Tym razem postanowiono przetestować go na pluskwach domowych.

W ramach eksperymentu zastosowano mykoinsektycyd Beauveria bassiana na czterech populacjach pluskiew: trzech odpornych na jeden z używanych obecnie perytroidów, oraz na populacji kontrolnej wrażliwej na wszystkie insektycydy. Początkowo skuteczność pyretroidu i biopestycydu była podobna, ale już po dwóch tygodniach zaobserwowano istotne różnice. Śmiertelność wśród pluskiew odpornych na perytrioidy wynosiła zaledwie od 16 do 40% populacji, przy zastosowaniu tradycyjnego insektycydu. Tymczasem po zastosowaniu mykoinsektycydu śmiertelność dwóch spośród trzech populacji odpornych na insektycydy nie różniła się od śmiertelności wśród grupy kontrolnej i wynosiła ponad 95%.

Badania przyczyniły się do powstania preparatu o nazwie Aprehend, zawierającego aktywne zarodniki glebowego grzyba entomopatogennego Beauveria bassiana. Wcześniejsze badania dowiodły, że preparat ten jest również skuteczny przy długotrwałym stosowaniu, jako insektycyd barierowy. 

Źródło: Pennsylvania State University