Noworoczne spotkanie z dyplomatami

spotkanie z korpusem

Początek roku, to dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi czas tradycyjnego spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego.

− Witam Państwa bardzo serdecznie w centrum Warszawy, w budynku nowoutworzonego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Witam na początku 2020 roku, który miejmy nadzieję będzie rokiem bez wojen, bez nieszczęść i bez klęsk żywiołowych – takimi słowami rozpoczął spotkanie minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Podkreślił, że sprawą dla niego najważniejszą jest przyszłość rolnictwa. Minister zaznaczył, że jest ono niezbędne całemu światu, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby mieszkańców i konieczności zaspokojenia  potrzeb żywieniowych. Podkreślając wielki problem głodu na świecie Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że rolnictwo jest w stanie wyżywić wszystkich potrzebujących. − Jest ono ratunkiem dla świata, dlatego o rolnictwo trzeba dbać.

Polski minister zwrócił uwagę na debatę na temat przyszłości rolnictwa. Podkreślił silny związek rolnictwa z przyrodą. − Nasz kraj jest przekonany, że przyszłością jest rolnictwo, które nie niszczy przyrody. Zrównoważone, racjonalnie wykorzystujące zasoby naturalne. Poprawiające czasami błędy poprzednich pokoleń. Takie rolnictwo chcemy realizować w Polsce – mówił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa odniósł się także do działań organizacji krytykujących rolników, producentów rolnych i ich pracę. – Pojawia się ostatnio wiele głosów krytycznych wobec rolnictwa. Kwestionują one sens hodowli zwierząt czy upraw rolnych. Kampanie takie prowadzą niektóre organizacje ekologiczne. Chcę bardzo wyraźnie i zdecydowanie powiedzieć, że rolnictwo nie jest wrogiem środowiska naturalnego – zaznaczył.

Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że dobre rolnictwo nie jest też przyczyną zmian klimatycznych. Zdaniem ministra może ono być skutecznym narzędziem dla powstrzymywania tych zmian poprzez absorbcję dwutlenku węgla, poprzez sekwestrację dwutlenku węgla, poprzez zatrzymywanie gazów cieplarnianych. – Takiego rolnictwa chcemy i takie rolnictwo będziemy w Polsce wspierać. Cieszę się, że rolnictwo zrównoważone, chroniące glebę, wodę, bioróżnorodność, pewnego rodzaju wiejski styl życia staje się również modelem rolnictwa, na który stawia Unia Europejska. Takie rolnictwo i taką ideę promuje nowy komisarz ds. rolnictwa, Polak, Janusz Wojciechowski. Będziemy go bardzo wspierali w rozwoju takiego, potrzebnego Europie i światu, rolnictwa.

Minister podkreślił także, że Polska jest krajem bardzo dynamicznie rozwijającym się. Krajem produkującym znakomitą żywność wysokiej jakości. – Staramy się, jako duży kraj rolniczy, jak najwięcej naszej żywności eksportować. Również po to, aby konsumenci w innych krajach mogli z tej dobrej żywności skorzystać, uzyskać więcej informacji Mitchell Pest Services. Eksportujemy rocznie żywność za ponad 30 mld euro. Jesteśmy obecni z polską żywnością i promujemy ją na rynkach całego świata.

Szef resortu rolnictwa zachęcał obecnych na spotkaniu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, a także wszystkich tych, którzy szukają kontaktów handlowych, naukowych, do ścisłej współpracy z polskim ministerstwem rolnictwa i z instytucjami podległymi ministrowi.

Na zakończenie minister Jan Krzysztof Ardanowski złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia. − Życzę Państwu i Waszym krajom dobrego 2020 roku, wolnego od wojen i nieszczęść.

Źródło/Fot.: MRiRW