Nowelizacja ustawy o rynku mleka

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (6)

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o rynku mleka i przetworów mlecznych. Najważniejsza zmiana dotyczy przekazania kompetencji do nakładania kar z ARiMR do KOWR.

Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące surowiec. Obecnie kary wymierzają dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według autorów projektu, "zmiana ta jest uzasadniona, bo podmioty skupujące mleko przekazują informacje miesięczne o ilości skupionego mleka KOWR, a ponadto instytucja ta kontroluje podmioty pod kątem wywiązywania się z tego obowiązku i jest upoważniona do przekazywania Komisji Europejskiej zbiorczych informacji o ilości skupionego mleka w danym miesiącu"(CIR).

Projektowane przepisy zakładają, że właściwe organy KOWR będą nakładały kary pieniężne na podmioty skupujące mleko za nieprzekazanie informacji o zaprzestaniu skupu tego surowca dyrektorowi generalnemu KOWR (obecnie jest to kompetencja ARiMR). Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (obecnie robi to KOWR) zajmie się opracowywaniem wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów, które będą udostępniane na stronach internetowych ARMiR i KOWR.              

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin