, 24 Stycznia 2021 roku.

Nowelizacja ustawy
o rynku mleka

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o rynku mleka i przetworów mlecznych. Najważniejsza zmiana dotyczy przekazania kompetencji do nakładania kar z ARiMR do KOWR.

Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące surowiec. Obecnie kary wymierzają dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według autorów projektu, "zmiana ta jest uzasadniona, bo podmioty skupujące mleko przekazują informacje miesięczne o ilości skupionego mleka KOWR, a ponadto instytucja ta kontroluje podmioty pod kątem wywiązywania się z tego obowiązku i jest upoważniona do przekazywania Komisji Europejskiej zbiorczych informacji o ilości skupionego mleka w danym miesiącu"(CIR).

Projektowane przepisy zakładają, że właściwe organy KOWR będą nakładały kary pieniężne na podmioty skupujące mleko za nieprzekazanie informacji o zaprzestaniu skupu tego surowca dyrektorowi generalnemu KOWR (obecnie jest to kompetencja ARiMR). Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (obecnie robi to KOWR) zajmie się opracowywaniem wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów, które będą udostępniane na stronach internetowych ARMiR i KOWR.              

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close