Nowe zasady bioasekuracji

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (84)

Nowe zasady bioasekuracji będą obowiązkowe dla wszystkich producentów trzody chlewnej w kraju. Rolnik będzie musiał spełnić wymogi albo zrezygnować z produkcji świń. Kontrole gospodarstw rozpoczną się prawdopodobnie w marcu. Obecnie, chowem świń w kraju zajmuje się ok. 230 tys. gospodarzy. 65 proc. pogłowia trzody w Polsce, znajduje się w czterech sąsiadujących ze sobą województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i łódzkim.

Nowy plan działania w zakresie bioasekuracji był do 29 stycznia konsultowany społecznie. To projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa, który ma ukazać się około 5 lutego. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania. W rozporządzeniu zostaną określone warunki, które rolnik będzie musiał spełnić.

Od lutego rozpocznie się akcja informacyjna dla rolników. Inspekcja Weterynaryjna odwiedzi każde gospodarstwo, które zajmuje się chowem trzody chlewnej. Przy pierwszej wizycie powiatowy lekarz weterynarii stwierdzi, czy gospodarstwo może dostosować się do wymogów bioasekuracji, czy nie. Wyda decyzję administracyjną nakazującą dostosowanie się do nowych zasad i określi czas jej realizacji. Służby weterynaryjne skontrolują wykonanie zaleceń i jeżeli gospodarstwo nie wprowadzi wszystkich wymogów wydadzą nakaz likwidacji stada i zakaz chowu świń. Jeżeli okaże się, że gospodarstwo nie będzie w stanie wprowadzić bioasekuracji, zostanie wydana decyzja o uboju świń, po osiągnięciu przez nie wymaganej wagi. W takim przypadku nie będzie przyznawane odszkodowanie.

Resort przygotowuje formy wsparcia finansowego programu prewencyjnego. Pomoc dla rolników musi być jednak notyfikowana przez Komisję Europejską.

Nowe przepisy nie nakładają obowiązku ogrodzenia gospodarstwa płotem (z wyjątkiem utrzymywania świń w systemie wolnowybiegowym, gdzie obowiązkowe będzie podwójne ogrodzenie), ale nakazują skuteczne zabezpieczenie przed dostępem zwierząt z zewnątrz.

Świnie muszą być trzymane w oddzielnych pomieszczeniach, przed wyjściem muszą być wyłożone i systematycznie nasączane maty dezynfekcyjne. Będzie obowiązywał rejestr wyjść, wejść na teren gospodarstwa oraz zalecane będzie ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń, gdzie są świnie.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin