Nowe przepisy dot. produktów ekologicznych

ekozywnosc

Po trzech latach negocjacji, przedstawiciele państw unijnych przyjęli już ostatecznie przepisy dotyczące produkcji i sprzedaży produktów ekologicznych. Komisja Europejska spodziewa się, że poprawią one ekspansję tego typu żywności.

Zatwierdzenie przez Radę tekstu rozporządzenia, pozwoli obecnym i potencjalnym producentom skutecznie planować produkcję w oparciu o nowe zasady, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Regulacje dla sektora organicznego przyczynią się dodatkowo do jego wzrostu.

Sektor żywności ekologicznej rośnie – w ciągu minionych 10 lat o 125 procent. Jak podkreślał Phil Hogan, ta dynamika była zagrożona przez nieaktualne przepisy. Na terenie UE nie były one też jednolite, przez co w krajach członkowskich obowiązywały różne kryteria dotyczące wytwarzania produktów ekologicznych. Dodatkowo, zasada jednakowego traktowania stosowana do importowanej żywności tworzyła sytuacje, w których wobec producentów z tego samego kraju stosowano różne standardy.

Nowe reguły mają wspierać ekologiczną produkcję w całej Unii, zagwarantować konkurencyjność gospodarstwom ekologicznym oraz chronić konsumentów przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami ze strony producentów i dystrybutorów ekożywności. Regulacje mają też zapewnić uczciwą konkurencję pomiędzy europejskimi produktami a ekożywnością importowaną spoza Unii Europejskiej.

Producenci z krajów trzecich, którzy zdecydują się sprzedawać swoje towary na rynku Wspólnoty, będą musieli dostosować się do unijnych reguł dotyczących produkcji oraz kontroli, tak samo jak producenci z krajów członkowskich. Umowy handlowe z krajami trzecimi ułatwią sprzedawcom produktów ekologicznych z UE wejście na rynek pozaeuropejski. Rozszerzona zostanie także lista produktów klasyfikowanych jako ekologiczne, gdzie znajdą się m.in. takie artykuły jak sól, wosk pszczeli, liście winorośli, oraz lista dodatkowych zasad dotyczących ekologicznej hodowli, np. królików. Z kolei nowy system przyznawania certyfikatów grupowych, np. dla grup producentów, ma wspierać małe gospodarstwa rolne. Wspólny certyfikat pozwoli zmniejszyć koszty certyfikacji czy kontroli, które rozłożone zostaną na kilka osób.

Przepisy wprowadzą też zaostrzony system kontroli. Niewielkie gospodarstwa rolne mają korzystać z uproszczonego systemu certyfikacji ekożywności.

Regulacje wejdą w życie trzeciego dnia po ich publikacji w dzienniku urzędowym UE. Będą stosowane od 1 stycznia 2021 r.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin