Piątek, 28 Lutego 2020 roku.

Nowe prawo zdrowia roślin – wyraź swoją opinię

Od połowy grudnia 2019 r. będzie obowiązywało nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom (Reg. 2016/2031)).

Nowe przepisy istotnie zmieniają zakres regulacji fitosanitarnych w odniesieniu do towarów roślinnych, importowanych na terytorium Unii Europejskiej z tzw. państw trzecich (czyli nienależących do UE). W przepisach ww. Rozporządzenia przyjęte zostało założenie, że co do zasady wszystkie towary roślinne importowane do UE objęte są wymogiem zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne, za wyjątkiem ujętych w stosownym wykazie. Wykaz ten ma być określony przez Komisję Europejską (propozycja wykazu stanowi Aneks II do projektu regulacji KE). Ponadto Rozporządzenie stanowi o tym, że Komisja Europejska określi wykaz towarów tzw. „wysokiego ryzyka fitosanitarnego”, których import będzie tymczasowo zakazany, tj. do czasu przeprowadzenia przez Komisję oceny zagrożenia fitosanitarnego (PRA) (propozycja wykazu stanowi Aneks I do projektu regulacji KE).

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Komisji Europejskiej, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektami regulacji i wykazów, a przede wszystkim przekazać swoje uwagi/wrazić opinię w terminie do 15 sierpnia 2018 r. (zakładka – „Give your feedback”): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3819666_en#initiative-givefeedback

Aneks I i II – Wykaz roślin dla których nie będzie wymagane świadectwo fitosanitarne przy imporcie do UE oraz wykaz towarów tzw. „wysokiego ryzyka fitosanitarnego”.

Projekt regulacji

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close