, 16 Czerwca 2019 roku.

Nowe prawo zdrowia roślin – wyraź swoją opinię

Od połowy grudnia 2019 r. będzie obowiązywało nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom (Reg. 2016/2031)).

Nowe przepisy istotnie zmieniają zakres regulacji fitosanitarnych w odniesieniu do towarów roślinnych, importowanych na terytorium Unii Europejskiej z tzw. państw trzecich (czyli nienależących do UE). W przepisach ww. Rozporządzenia przyjęte zostało założenie, że co do zasady wszystkie towary roślinne importowane do UE objęte są wymogiem zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne, za wyjątkiem ujętych w stosownym wykazie. Wykaz ten ma być określony przez Komisję Europejską (propozycja wykazu stanowi Aneks II do projektu regulacji KE). Ponadto Rozporządzenie stanowi o tym, że Komisja Europejska określi wykaz towarów tzw. „wysokiego ryzyka fitosanitarnego”, których import będzie tymczasowo zakazany, tj. do czasu przeprowadzenia przez Komisję oceny zagrożenia fitosanitarnego (PRA) (propozycja wykazu stanowi Aneks I do projektu regulacji KE).

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Komisji Europejskiej, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektami regulacji i wykazów, a przede wszystkim przekazać swoje uwagi/wrazić opinię w terminie do 15 sierpnia 2018 r. (zakładka – „Give your feedback”): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3819666_en#initiative-givefeedback

Aneks I i II – Wykaz roślin dla których nie będzie wymagane świadectwo fitosanitarne przy imporcie do UE oraz wykaz towarów tzw. „wysokiego ryzyka fitosanitarnego”.

Projekt regulacji

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

 • Nowe prawo <br> zdrowia roślinNowe prawo
  zdrowia roślin
  Od połowy grudnia 2019 r. będzie obowiązywało nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin (Rozporządzenie Parlamentu […]
 • Perspektywy rozwoju <br> sieci EUPHRESCOPerspektywy rozwoju
  sieci EUPHRESCO
  Uczestnicy właśnie zakończonego 67. posiedzenia Rady EPPO w Antalii, które odbywało się w dniach 26-27 września, mieli okazję […]
 • Po raz kolejny przegrywa naukaPo raz kolejny przegrywa nauka Unijny Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz głosował nad propozycją Komisji Europejskiej przedłużenia stosowania […]
 • Grzyby z rodzaju Monilinia sp. – jak <br> im zapobiegać?Grzyby z rodzaju Monilinia sp. – jak
  im zapobiegać?
  W związku ze zmienionymi od 1 lipca br. przepisami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) w odniesieniu do wymagań fitosanitarnych […]
 • Zasady przemieszczania ziemniakówZasady przemieszczania ziemniaków Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przypomina o zasadach, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było […]
 • Rolnicy wznowili protestyRolnicy wznowili protesty Podrabianie polskiej żywności, szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta oraz niskie ceny towaru – to największe problemy […]
 • Dymek pod lupąDymek pod lupą Producenci wędzonek na razie mogą być spokojni. Do końca sierpnia w Polsce nie będzie ograniczone odstępstwo od unijnych wymagań w […]
 • Zmiana ustawy<br> o ochronie roślinZmiana ustawy
  o ochronie roślin
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close