Wtorek, 25 Lutego 2020 roku.

Nowe limity występowania Campylobacter

Zgodnie z projektem ustawy, który specjaliści z państw członkowskich UE, przedyskutowali na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF), nowe limity występowania Campylobacter w kurczakach będą wdrażane od 1 stycznia 2018 r.

Projekt rozporządzenia Komisji, ma określić limit dla Campylobacter, wynoszący 1000 jtk/g mięsa z kurczaka, mimo, że kryterium higieny procesu dla Campylobacter w tuszach brojlerów ma na celu kontrolowanie skażenia tusz podczas uboju. Aby zmniejszyć obciążenie przedsiębiorstw, propozycja aktualizacji załącznika do rozporządzenia nr 2073/2005, dotyczącego występowania Campylobacter w tuszach brojlerów, umożliwi przeprowadzanie badań, na tych samych próbkach skóry szyi, które są wykorzystywane do testów na Salmonella.

Ponadto, według załącznika, plan pobierania próbek bazuje na 50 próbkach. W 20 próbkach limit ten może zostać przekroczony, ale w 2020 r. liczba tych próbek spadnie do 15, a następnie do 10, w roku 2025.

Zmiany te, motywowane są opiniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z lat 2010-2011. Głównym wnioskiem, było stwierdzenie, że ustalenie kryterium higieny procesu dla Campylobacter w tuszach brojlerów, zapewniłoby równowagę pomiędzy zmniejszeniem częstości występowania u ludzi kampylobakteriozy, powiązanej ze spożyciem mięsa drobiowego oraz ekonomicznymi konsekwencjami wynikającymi ze stosowania tego kryterium.

EFSA szacuje, że ryzyko zagrożenia zdrowia publicznego, można zmniejszyć o ponad 50%, jeżeli tusze będą spełniały kryterium higieny dla Campylobacter, wynoszące 1000 jtk/g. W opinii z 2010 r. stwierdzono, że przygotowywanie i konsumpcja mięsa brojlerów powiązana jest z 20-30% przypadków kampylobateriozy u ludzi. Natomiast aż 50-80% przypadków zachorowań powiązana jest z mięsem kurcząt ogólnie (nie jest sprecyzowana droga zakażenia).

Źródła: EU Food Law, EU eyes new Campylobacter limit for chicken in 2018

Artykuły powiązane

 • Fipronil w drobiuFipronil w drobiu W unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF znalazło się powiadomienie władz niemieckich […]
 • Formaldehyd<br> w paszach dla drobiuFormaldehyd
  w paszach dla drobiu
  Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów przedstawiła Komisji Europejskiej opinię na temat przywrócenia możliwości […]
 • Widmo grypy ptakówWidmo grypy ptaków Drób znowu powinien być utrzymywany w zamknięciu. Służby weterynaryjne apelują także o karmienie zwierząt pod dachem. Zwiększyło […]
 • Drób w światDrób w świat Drób i wołowina z Polski wzbogaciły się o nowy rynek zbytu. Wkrótce będą trafiać do Kataru. Drobiarstwo w Polsce to […]
 • Światowy Dzień<br> Zdrowia Układu PokarmowegoŚwiatowy Dzień
  Zdrowia Układu Pokarmowego
  Każdego 29 maja, Światowa Organizacja Gastroenterologii obchodzi Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. To okazja do uświadomienia […]
 • GIS ostrzega przed nasionami chiaGIS ostrzega przed nasionami chia Główny Inspektor Sanitarny otrzymał informację o niedozwolonym zastosowaniu nasion szałwii hiszpańskiej […]
 • Raport EFSA i EDCA o lekoopornościRaport EFSA i EDCA o lekooporności Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) […]
 • Niepokojące <br> wieści w sprawie <br> grypy ptakówNiepokojące
  wieści w sprawie
  grypy ptaków
  Grypa ptaków pojawia się w kolejnych miejscach na świecie. Najnowsze raporty wskazują na wykrycie ognisk wirusa H5N1 na południu […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close