Nowa wersja normy wykrywania Salmonelli

akta

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował nową wersję normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, która opisuje horyzontalną metodę wykrywania Salmonelli w różnych rodzajach próbek.

Krajowe Laboratorium Referencyjne Salmonellozy informuje, iż 4 kwietnia br. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował angielską wersję normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella – Część 1: Wykrywanie Salmonella spp. Jest to efekt blisko dziesięcioletniego procesu łączenia norm ISO 6579 i ISO 6785 oraz ich zmian i poprawek

Norma opisuje horyzontalną metodę wykrywania Salmonella w: 

  • próbkach żywności (w tym w mleku i przetworach mlecznych),
  • próbkach środków żywienia zwierząt,
  • próbkach środowiskowych pobranych w obszarze produkcji i obrotu żywności,
  • próbkach pobranych na etapie produkcji pierwotnej, takich jak kał zwierząt, kurz, wymazy.

Informację Krajowego Laboratorium Referencyjnego Salmonellozy można pobrać poniżej w załączniku.

PN-EN ISO 6579

Źródło: PIW-PIB Puławy