Nieodpowiedzialne wypowiedzi nt. ASF

Nie ma zagrożenia, ani możliwości zakażenia wirusem ASF konsumentów wieprzowiny i żywności produkowanej na bazie wieprzowiny.

Minister Krzysztof Jurgiel podkreśla, że nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków mogą naruszać zaufanie konsumentów do żywności produkowanej na bazie wieprzowiny, a w konsekwencji powodować rozchwianie rynku wieprzowiny w całej Unii Europejskiej.

Minister apeluje o rozsądek i rozwagę w przekazywaniu mediom niesprawdzonych informacji.

Poniżej link do listu prof. Krzysztofa Niemczuka, dyrektora Państwowego Instytutu Weterynarii PIB skierowanego wczoraj do ministra Krzysztofa Jurgiela w sprawie wypowiedzi nt. ASF posła Piotra Marca.

Odpowiedź na interwencję posła Marca nt. ASF

Źródło: MRiRW