Narada wojewódzkich lekarzy weterynarii

narada lekarzy wet

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 23 października 2019 r. w naradzie wojewódzkich lekarzy weterynarii, która odbyła się w Gniewie.

Spotkanie prowadził główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele sektora utylizacyjnego.

Omówiona została aktualna sytuacja dotycząca występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Ponadto poruszono problemy związane z unieszkodliwianiem zwierząt, padłych lub zabitych w ramach zwalczania ognisk ASF.

Minister zwrócił uwagę, że choroba utrzymywana jest na ograniczonym terytorium, ale w dalszym ciągu nie został rozwiązany problem nadmiernej populacji dzików. Podkreślił również, że w dalszym ciągu potrzebne są działania w kierunku upowszechniania zasad bioasekuracji.

Szef resortu rolnictwa podkreślił także, że kwestie związane z występowaniem wirusa ASF nie dotyczą tylko Polski, czy Europy, ale jest to już problem światowy i w takim kontekście powinien też być rozpatrywany.

Źródło/Fot.: MRiRW