Narada Kierownictwa IJHARS

ijhars

W dniach 31.05-2.06.2017 w Jastrzębiej Górze odbyła się kwartalna narada Kierownictwa IJHARS. 
W spotkaniu uczestniczyło Kierownictwo Inspekcji, dyrektorzy biur Głównego Inspektoratu, 16 wojewódzkich inspektorów oraz zaproszeni goście: Jarosław Pinkas, Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tadeusz Łączyński, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W pierwszym dniu spotkania przedstawione zostały zagadnienia związane z ustawą o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Głos w dyskusji zabrał Jarosław Pinkas, który powiedział, że konsolidacja urzędów kontrolujących żywność jest potrzebna i nieunikniona. Nowa Inspekcja będzie urzędem na który czekają zarówno konsumenci jak i producenci. Dzięki utworzeniu PIBŻ polskie produkty na rynkach zagranicznych będą postrzegane jako te najwyższej jakości i jeszcze bardziej bezpieczne niż dotychczas.

Omówione także zostały następujące tematy: funkcjonowanie systemu AAC, sposób rozpatrywania skarg
i wniosków, a także decyzje administracyjne wydawane przez IJHARS.Drugiego dnia Magdalena Świderska przedstawiła prezentację pt. „Niepewność pomiaru w badaniach laboratoryjnych”. Przedstawiciele GIJHARS podsumowali program kontroli ex-post w roku kontrolnym 2016/2017, a także omówili rozwój systemów rolnictwa ekologicznego i produktów regionalnych w Polsce.

Naradę podsumował Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor JHARS.

Źródło: IJHARS