Najlepsze rozwiązania na rzecz zdrowia roślin

2klOWfqWibGpC785HlXs

W środę, 5 kwietnia w koreańskim mieście Incheon rozpoczęło się posiedzenie Komisji państw stron Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC). Polskę w Konwencji reprezentuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jednym z tematów omawianych na tegorocznym posiedzeniu Komisji będzie trwający od kilku lat spór pomiędzy Republiką Południowej Afryki i Unią Europejską. Sprzeciw RPA jest związany z określonymi przed kilku laty przez UE wymaganiami fitosanitarnymi dla owoców cytrusowych pochodzących z RPA. Agenda tegorocznego spotkania, oprócz prac nad szeregiem szczegółowych zagadnień z obszaru zdrowia roślin, przewiduje również zapoznanie uczestników z projektem Ramowego Programu Działań Strategicznych w ramach Konwencji na lata 2020-2030, sprawozdaniem z przygotowań do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r. oraz omówienie dotychczas napotkanych wyzwań i osiągniętych sukcesów we wdrażaniu postanowień Konwencji.

Uczestnicy posiedzenia Komisji, wśród nich przedstawiciel Polski – Mirosława Konicka, Dyrektor Centralnego Laboratorium GIORiN, będą m.in. wypracowywać zapisy projektów standardów dotyczących metody chłodzenia, jako zabiegu zwalczania owocanki południówki (Ceratitis capitata) w partiach owoców cytrusowych oraz standardów dotyczących zabiegów fumigacji fluorkiem siarki przeciwko szkodnikom drewna. Będą także omawiać różne rodzaje działań na rzecz zapobiegania zagrożeniom fitosanitarnym, związanym z wykorzystywaniem kontenerów morskich w międzynarodowym obrocie handlowym.

Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (IPPC), została utworzona w 1952 r. przez kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO. Obecnie członkami Konwencji jest 182 państw i organizacji. Polskę w Konwencji reprezentuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Główne obszary działania Konwencji to: ustalanie zapisów międzynarodowych standardów fitosanitarnych, wymiana informacji i rozwijanie zdolności stron Konwencji w celu wdrożenia jej postanowień. Wdrażanie postanowień Konwencji jest nadzorowane przez Komisję ds. Środków Fitosanitarnych (CPM). Każdego roku Komisja spotyka się dyskutując i uzgadniając zapisy standardów oraz ważne zagadnienia międzynarodowe z zakresu zdrowia roślin. W ostatnich latach opracowała ramy strategiczne w zakresie:

  • ochrony zrównoważonego rolnictwa i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin,
  • ochrony środowiska, lasów i bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi,
  • ułatwianie rozwoju gospodarczego i handlowego poprzez promowanie zharmonizowanych, popartych naukowo środków fitosanitarnych.

Cały program tegorocznego posiedzenia Komisji wraz z treścią omawianych dokumentów można znaleźć na tej stronie.

Źródło: PIORiN