Środa, 14 Listopada 2018 roku.

Najlepsze rozwiązania na rzecz zdrowia roślin

W środę, 5 kwietnia w koreańskim mieście Incheon rozpoczęło się posiedzenie Komisji państw stron Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC). Polskę w Konwencji reprezentuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jednym z tematów omawianych na tegorocznym posiedzeniu Komisji będzie trwający od kilku lat spór pomiędzy Republiką Południowej Afryki i Unią Europejską. Sprzeciw RPA jest związany z określonymi przed kilku laty przez UE wymaganiami fitosanitarnymi dla owoców cytrusowych pochodzących z RPA. Agenda tegorocznego spotkania, oprócz prac nad szeregiem szczegółowych zagadnień z obszaru zdrowia roślin, przewiduje również zapoznanie uczestników z projektem Ramowego Programu Działań Strategicznych w ramach Konwencji na lata 2020-2030, sprawozdaniem z przygotowań do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r. oraz omówienie dotychczas napotkanych wyzwań i osiągniętych sukcesów we wdrażaniu postanowień Konwencji.

Uczestnicy posiedzenia Komisji, wśród nich przedstawiciel Polski – Mirosława Konicka, Dyrektor Centralnego Laboratorium GIORiN, będą m.in. wypracowywać zapisy projektów standardów dotyczących metody chłodzenia, jako zabiegu zwalczania owocanki południówki (Ceratitis capitata) w partiach owoców cytrusowych oraz standardów dotyczących zabiegów fumigacji fluorkiem siarki przeciwko szkodnikom drewna. Będą także omawiać różne rodzaje działań na rzecz zapobiegania zagrożeniom fitosanitarnym, związanym z wykorzystywaniem kontenerów morskich w międzynarodowym obrocie handlowym.

Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (IPPC), została utworzona w 1952 r. przez kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO. Obecnie członkami Konwencji jest 182 państw i organizacji. Polskę w Konwencji reprezentuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Główne obszary działania Konwencji to: ustalanie zapisów międzynarodowych standardów fitosanitarnych, wymiana informacji i rozwijanie zdolności stron Konwencji w celu wdrożenia jej postanowień. Wdrażanie postanowień Konwencji jest nadzorowane przez Komisję ds. Środków Fitosanitarnych (CPM). Każdego roku Komisja spotyka się dyskutując i uzgadniając zapisy standardów oraz ważne zagadnienia międzynarodowe z zakresu zdrowia roślin. W ostatnich latach opracowała ramy strategiczne w zakresie:

  • ochrony zrównoważonego rolnictwa i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin,
  • ochrony środowiska, lasów i bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi,
  • ułatwianie rozwoju gospodarczego i handlowego poprzez promowanie zharmonizowanych, popartych naukowo środków fitosanitarnych.

Cały program tegorocznego posiedzenia Komisji wraz z treścią omawianych dokumentów można znaleźć na tej stronie.

Źródło: PIORiN

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close