Czy mamy najlepszą żywność na świecie?

nowezzzzz45 (3)

W dniu 22 sierpnia odbyła się w ministerstwie rolnictwa konferencja prasowa pt. „Mamy najlepszą żywność na świecie”.

– Polska żywność jest naszym dobrem narodowym. Chlubimy się nią, będąc słusznie przekonanymi, że ona nie tylko odpowiada naszym gustom kulinarnym i jest wpisana w nasze dziedzictwo kulturowe, ale jest niewątpliwie żywnością najwyżej jakości – zapewnił podczas konferencji prasowej minister Jan Krzysztof Ardanowski odnosząc się do wygłaszanych ostatnio przez niektórych polityków opozycji zarzutów o słabej jakości żywności w naszym kraju. Czy tak jest rzeczywiście?

Konferencja pokazała, po raz kolejny, że od mieszania herbata nie staje się słodsza. Niestety zapewnienie ministra rolnictwa, że polska żywność jest najlepsza na świecie są jedynie pustymi deklaracjami. W zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności mamy ogromne zaniedbania.

Eksperci, nowo powstałej, Fundacji „Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności” uważają, że w Polsce obowiązuje bardzo dobre prawo żywnościowe UE, natomiast system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest niewydolny i wymaga reformy. Kryzys, z początku tego roku, w związku z pozyskiwaniem chorego bydła na mięso przeznaczone do konsumpcji, nie był jednostkowym incydentem. Polska żywność jest zagrożona patologiami, w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności ze względu na brak procedur i spójnego systemu nadzoru. Także analizy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pokazują, że jakość polskiej żywności stale się pogarsza. Potrzebna jest więc profesjonalna diagnoza obecnej sytuacji w tym zakresie i propozycje rozwiązań.

O paradoksie świadczy fakt, że samo Prawo i Sprawiedliwość uznało niewydolność systemu polskiej Urzędowej Kontroli Żywności i potrzebę jego reformy w deklaracjach wyborczych składanych w 2015 roku. W pierwotnej wersji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju z 2016 roku, jednym z priorytetów rządu było powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Uznano słusznie, że nadzór nad bezpieczeństwem żywności jest fundamentem wiarygodności państwa. Niestety rząd wycofał się z realizacji tego priorytetu ze względu na opór Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Problematyka bezpieczeństwa żywności nie może być przedmiotem rozgrywek politycznych. Powinna być poddana merytorycznej i rzetelnej analizie, ze względu na wyzwania jakie stoją przed polskim przemysłem rolno-żywnościowym.

Tadeusz Wojciechowski

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin
Fot. MRiRW