Piątek, 03 Lipca 2020 roku.

Monitoring upraw, lasów i wód w woj. zachodniopomorskim

W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie, w gajach oliwnych i na innych uprawach, patogenicznej bakterii Xylella fastidiosa prowadzony jest monitoring pod kątem występowania tego organizmu.

Kontrolą, oprócz materiału rozmnożeniowego, zostaną objęte rośliny dziko rosnące, rośliny w sadach towarowych, ogrodach przydomowych, działkach, w uprawach szklarniowych.

Lustracje poszukiwawcze są prowadzone w uprawach polowych, sadowniczych, szklarniowych, na roślinach dziko rosnących oraz w lasach.

Kontroli na obecność bakterii Ralstonia solanacearum poddawane są otwarte źródła wód, zakłady przerobu ziemniaka oraz oczyszczalnie ścieków.  Bakteria ta poraża ponad 200 gatunków roślin.

Kontrole upraw, sadów, lasów i innych roślin dziko rosnących prowadzone są głównie pod kątem organizmów szkodliwych  nienotowanych do tej pory w Polsce.

Lustracji poddane zostaną drzewostany sosny, m.in. innymi pod kątem występowania nicienia węgorka sosnowca, powodującego ogromne starty, co odnotowano już w Portugalii  i Hiszpanii.

Źródło: WIORiN Koszalin

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close