Mniej soli, cukru i tłuszczów w żywności

breakfast

Ponad stu przedstawicieli administracji rządowej, centralnej i wojewódzkiej uczestniczyło 30 marca br. w konferencji na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru oraz tłuszczów w produktach spożywczych. To pierwsza z czterech konferencji szkoleniowych zorganizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia.

Konferencja szkoleniowa dla pracowników sektora publicznego odbyła się w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) w Warszawie.  W ramach spotkań o podobnej tematyce zaplanowano jeszcze trzy konferencje szkoleniowe dla przedstawicieli przemysłu spożywczego. Projekt jest finansowany z budżetu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Cykl wykładów dotyczy „Upowszechniania wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych”.

W czasie konferencji eksperci IŻŻ przedstawili aktualne zalecenia i rekomendacje żywieniowe dla mieszkańców kraju, zgodne z nową Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Następnie szczegółowo omówiono składniki żywności, które spożywane w nadmiarze są największym zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

„Nauka dysponuje dziś mocnymi dowodami na to, że nieprawidłowa dieta jest jednym z kluczowych czynników ryzyka leżących u podstaw rozwoju epidemii tzw. chorób cywilizacyjnych. Oznacza to, że w skali populacyjnej, dzięki poprawie sposobu żywienia moglibyśmy uniknąć setek tysięcy zachorowań na choroby układu krążenia (nadciśnienie, zawały, udary), nowotwory, cukrzycę, otyłość i wiele groźnych powikłań.” – to słowa prof. Mirosława Jarosza, dyrektora IŻŻ, które doskonale oddają znaczenie tematyki konferencji.

Źródło: IŻŻ