Mniej białka w produktach dla niemowląt

karmienie

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że preparaty do dalszego żywienia niemowląt o zawartości białka co najmniej 1,6 g/100 kcal z mleka krowiego lub koziego są bezpieczne i mogą być używane w Europie. Do tej pory prawo obowiązujące w UE ustalało minimalną zawartość białka na poziomie 1,8 g/100 kcal.

Ustalając nową ocenę naukową eksperci EFSA wzięli pod uwagę zapotrzebowanie na białko u niemowląt w wieku od 6 do 12 miesięcy, zawartość białka w mleku matki w pierwszym roku laktacji oraz wyniki badań dotyczące spożycia białka przez dzieci w Europie.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ustalił, że preparaty do dalszego żywienia niemowląt o zawartości białka co najmniej 1,6 g/100 kcal produkowane na bazie mleka krowiego lub koziego są bezpieczne i mogą być bez obaw stosowane w żywieniu niemowląt. Ponadto urząd badał preparaty o tej samej zawartości białka, produkowane na bazie białka sojowego lub z hydrolizatów białkowych, jednak dostępne dane nie pozwoliły na ocenę ich bezpieczeństwa i przydatności. Przed podjęciem decyzji urząd rozpatrzył także uwagi otrzymane podczas siedmiotygodniowych konsultacji społecznych.     

Źródło: EFSA