Mleczna hossa

foto (18)

Skup mleka w Polsce w sierpniu wyniósł 972,1 mln litrów. To o 2,7 proc. mniej niż w lipcu oraz o 5,6 proc. więcej niż w sierpniu 2016 r. – wynika z informacji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wysokie ceny skupu mleka wpływają na znacznie większą produkcję tego surowca w Unii Europejskiej.

Dobra koniunktura na światowym rynku przetworów mleczarskich, którą można było zaobserwować w pierwszej połowie 2017 roku oraz zwiększony wolumen przerobu surowca, pozytywnie wpłynęły na wyniki finansowe branży mleczarskiej w Polsce. Zwiększone przychody to efekt wyższych cen uzyskiwanych za sprzedawane produkty. W pierwszej połowie bieżącego roku, średnie stawki zbytu masła w blokach były o 63 proc. wyższe niż rok wcześniej. Czynnikiem, który oddziaływał na wzrost przychodów branży był zwiększony przerób surowca. Według Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do końca czerwca, do skupu trafiło o 3,7 proc. mleka więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Większy skup w połączeniu z wyższym cenami płaconymi producentom za surowiec, oddziaływały z kolei na wzrost kosztów działalności, które wzrosły o 22,4 proc. (wyniosły 15,9 mld zł).  

Mleczarnie skupiły w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku 7 664,5 mln litrów mleka łącznie, czyli o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Producenci mleka sprzedają surowiec głównie do mleczarni zlokalizowanych w ich województwie. Jednak jego spora część trafia także do zakładów mieszczących się poza jego granicami.

Pogłowie krów w pierwszym półroczu bieżącego roku ukształtowało się na poziomie 2 374 tys. sztuk czyli wzrosło o 1,8 proc. w porównaniu z 2016 r. Liczba mlecznic w tym czasie wzrosła do 2 154 tys. sztuk.

Wysokie ceny skupu mleka wpływają znacząco na większą produkcję tego surowca w krajach Wspólnoty. W Polsce, w sierpniu wyniosły one 1,4 zł, a w krajach UE w lipcu ok. 1,47 zł/kg.

Według danych Eurostat, mleczarnie w Unii Europejskiej kupiły w lipcu 13 057,16 mln litrów mleka. To o 2 proc. więcej niż rok wcześnie oraz 0,2 proc. więcej niż przed miesiącem Skup mleka w okresie od stycznia do lipca w Unii był jednak o 0,3 proc. mniejszy niż w tym samym czasie w 2016 roku. Pięciu największych producentów tj. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Polska skupiło w lipcu łącznie 7 930,0 mln litrów mleka, co stanowi 60,7 proc. całego mleka skupionego w UE.

Dane: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin