Miody znad Wisły hitem eksportowym

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (3)

W Polsce rośnie liczba rodzin pszczelich oraz producentów miodu, co jest efektem wzrostu popytu krajowego i eksportowego. Najwięcej słodkiego nektaru z kraju trafia do Francji. Głównymi odbiorcami miodu z Polski są kraje Wspólnoty.

W 2017 roku zarejestrowanych było w Polsce ponad 1,55 mln rodzin pszczelich, o 3,2 proc. więcej niż w roku 2016. Najwięcej rodzin pszczelich znajduje się w woj. lubelskim (192 tys.) oraz w woj. podkarpackim i warmińsko-mazurskim (po 146 tys.). Najmniejsze pogłowie pszczół przypada na woj. podlaskie (41 tys.) i opolskie (46 tys.).

Z rejestrów prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii wynika, że w 2017 r. rodziny pszczele posiadało ponad 70 tys. podmiotów zajmujących się pszczelarstwem – najwięcej w woj. małopolskim i lubelskim.

Miody produkowane w Polsce stają się coraz bardziej popularne na rynkach zagranicznych, co potwierdza rosnący wolumen eksportu. W 2017 r. (według wstępnych danych GUS) eksport miodu z Polski zwiększył się w relacji rocznej o 5 proc., do 15,5 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 12 proc., do 37 mln euro.

Głównymi odbiorcami miodu z Polski były kraje UE, których udział w strukturze wolumenu eksportu wyniósł 98 proc. Najwięcej krajowego miodu zakupiły Francja (4,1 tys. ton), Niemcy (3,2 tys. ton), Hiszpania (1,6 tys. ton) oraz Belgia (1,5 tys. ton). Średnia cena eksportowa miodu w 2017 r. wyniosła 2,40 euro/kg wobec 2,26 euro/kg w roku poprzednim.

Import miodu do Polski wyniósł 26 tys. ton wobec 24 tys. ton w 2016 r. Jednocześnie wartość importu zwiększyła się o 13 proc., do 52 mln euro. Głównymi dostawcami miodu na rynek polski, tak jak w poprzednim roku, były: Ukraina (14 tys. ton), Chiny (7,8 tys. ton) oraz Bułgaria (1,4 tys. ton).

Średnia cena importowanego miodu wynosiła 1,97 euro/kg wobec 1,89 euro/kg w 2016 r.

Dane: KOWR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin