Czwartek, 04 Czerwca 2020 roku.

Ministrowie o WPR

W Brukseli w dniu 19 marca odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Głównym punktem obrad była dyskusja dotycząca kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

Prezydencja bułgarska przygotowała konkluzje podsumowujące dotychczasową dyskusję na temat WPR. W tym samym punkcie obrad, dyskutowana była deklaracja Polski i Państw Bałtyckich podpisana 12 marca 2018 r. przez ministrów rolnictwa w Rydze (Łotwa). Priorytetem w polityce rolnej UE dla Polski i państw Bałtyckich, jest wyrównanie dopłat bezpośrednich. Wnioskują o to również inne państwa UE, takie jak Portugalia, Słowacja, Rumunia.

Jednym z głównych punktów wspólnej deklaracji Polski oraz państw bałtyckich, jest zapis dotyczący wyrównania dopłat: „wnioskujemy o sprawiedliwość i równość między państwami członkowskimi i nalegamy, aby zakończyć proces pełnego wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi. Podkreślamy, że wszyscy rolnicy w UE muszą spełniać te same standardy i wymogi oraz stawić czoła tym samym wyzwaniom.” Ministrowie Polski oraz państw bałtyckich wnioskowali o wprowadzenie tego zapisu do konkluzji Rady.

Podczas dyskusji na radzie ministrów, wiele państw członkowskich stanowczo sprzeciwiło się zapisom dotyczącym pełnej konwergencji zewnętrznej, czyli wyrównaniu dopłat bezpośrednich w UE (m.in.: Niemcy, Dania, Holandia, Włochy, Grecja, Belgia, Austria, Malta, Cypr). W tej grupie są państwa, które wypłacają obecnie rolnikom najwyższe dopłaty bezpośrednie w przeliczeniu na hektar.

Minister Krzysztof Jurgiel, w dyskusji nad zapisami konkluzji, wskazał również na zapisy Komunikatu KE z 29 listopada 2017 r., który zawiera odniesienie do wyrównania wsparcia w UE, a te ważne zapisy nie znalazły odzwierciedlenia w konkluzjach: „należy dążyć do zmniejszenia różnic między państwami członkowskimi pod względem wsparcia w ramach WPR. Nawet jeśli uznać istniejące w UE duże zróżnicowanie względnych kosztów pracy i gruntów oraz różny potencjał w zakresie działalności rolniczej, wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć wszyscy rolnicy w UE, są podobne”.

Kwestia wyrównania płatności bezpośrednich pozostaje jedną z najistotniejszych spraw dla Polski, w kontekście dyskusji nad przyszłością WPR. Zaproponowany ostateczny zapis w dokumencie konkluzji rady nie spełniał polskich celów, co do polityki rolnej, wobec tego Polska nie mogła ich poprzeć. Sprzeciw wobec tekstu konkluzji zgłosiły również: Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia.

W przyjętych konkluzjach sformułowano również wiele zapisów, które Polska popiera, m.in.:

 • zapewnienie odpowiedniego finansowania WPR
 • utrzymanie dwufilarowej polityki rolnej
 • utrzymanie wsparcia powiązanego z produkcją
 • możliwości kontynuowania systemu płatności SAPS
 • znaczenie instrumentów wspólnej organizacji rynków w sytuacjach kryzysowych
 • konieczność odpowiedniego wynagradzania rolników za dostarczane przez nich dobra publiczne.

Wielkość budżetu na Wspólną Politykę Rolną oraz alokacje finansowe dla poszczególnych państw członkowskich na płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich, w tym sprawa wyrównania dopłat bezpośrednich w państwach członkowskich, należą do kompetencji szefów państw i rządów w ramach Rady Europejskiej.

Komisja Europejska przedstawi na początku maja br. propozycje finansowe na kolejną perspektywę (Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027)., a następnie sektorowe pakiety legislacyjne, w tym propozycje dotyczące kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. r.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • AGRIFISH<br> w LuksemburguAGRIFISH
  w Luksemburgu
  Głównym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRiFISH 18 czerwca br. była pierwsza publiczna […]
 • O przyszłości rolnictwa w RydzeO przyszłości rolnictwa w Rydze W stolicy Łotwy odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski. Wypracowywali wspólne stanowisko […]
 • Obrady Grupy WyszehradzkiejObrady Grupy Wyszehradzkiej W dniach 20-21 września 2017 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w spotkaniu ministrów […]
 • Propozycje legislacyjne dot. WPRPropozycje legislacyjne dot. WPR 1 czerwca 2018 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet nowych propozycji legislacyjnych, dotyczących wspólnej […]
 • WPR po 2020WPR po 2020 Komisja Europejska przygotowuje nową wersję Wspólnej Polityki Rolnej, która ma być wprowadzona w roku 2020. Zapewnia, że […]
 • KOWR – jedna instytucja <br> zamiast dwóchKOWR – jedna instytucja
  zamiast dwóch
  1 września br. swą działalność rozpoczęła nowa instytucja − Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR powstał z połączenia […]
 • 15 lat polskiego rolnictwa<br> w Unii Europejskiej15 lat polskiego rolnictwa
  w Unii Europejskiej
  Polska wieś i rolnictwo od 15 lat funkcjonują na jednolitym rynku Unii Europejskiej, skutecznie korzystając z unijnych polityk, w […]
 • Priorytety<br> dla rolnictwaPriorytety
  dla rolnictwa
  Konkurencyjność rolnictwa, poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna oraz […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close