Międzynarodowa Konferencja Naukowa

nowezzz (44)

W dniach 22-24 maja w Zamościu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarowanie przestrzenią, a zasoby przyrodnicze” której organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Urząd Miasta Zamość oraz Polskie Towarzystwo Łąkarskie. 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka dr h.c. multi i Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka.

W konferencji wzięło udział 122 osoby reprezentujące różne polskie i zagraniczne uczelnie oraz urzędy państwowe i samorządowe.

WIORiN w Lublinie był reprezentowany przez Wojewódzkiego Inspektora Panią Teresę Wyłupek, pracowników WIORiN w Lublinie oraz Oddziału w Zamościu. W sesji posterowej zainteresowanym uczestnikom konferencji prezentowano działalność Inspekcji oraz realizowane zadania. Informacja o udziale Inspekcji jako partnerze konferencji jest zawarta w wydanej publikacji „Książka streszczeń referatów i posterów” oraz była umieszczona na banerach obecnych podczas obrad i w wielu innych publikatorach.

Źródło: PIORiN