Masło orzechowe… zakazane!

masło orzechowe

Masło orzechowe, śmietanka kokosowa czy mleko migdałowe, znikną z polskiego rynku… pozornie. Pojawią się pod inną nazwą. Polska musi dostosować się do unijnej decyzji o zakazie używania w nazwach wyrobów pochodzenia roślinnego nazewnictwa zarezerwowanego dla przetworów mlecznych.

Nazwy takie jak masło migdałowe czy masło kakaowe, nie będą mogły być używane. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało komunikat, z którego wynika, że w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie C-422/16 TofuTown.com i z powołaniem w nim Decyzji 2010/791/UE – zawierającej wykaz wyrobów roślinnego pochodzenia, dla których mogą być stosowane nazwy zarezerwowane dla przetworów mlecznych i wystąpieniem Polski do Komisji Europejskiej (pismem z dnia 4 września 2017 r.) o wpisanie do powyższego wykazu zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców nazw produktów (które spełniają w Polsce kryteria kwalifikowania się do wpisania ich do powyższej Decyzji) takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło migdałowe, mleko migdałowe, masło kakaowe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Komisja Europejska w odpowiedzi na wystąpienie Polski, odmówiła uzupełnienia ww. wykazu.

– Z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy od przedsiębiorców dodatkowych argumentów potwierdzających 30 letnią obecność wnioskowanych produktów na rynku polskim – Polska nie miała argumentów, żeby odwołać się od Decyzji Komisji – czytamy w komunikacie MRiRW.

Resort rolnictwa poinformował, że w związku z powyższym, trzeba liczyć się z tym, że stosowanie w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe – jest niemożliwe, a polskie organy będą miały obowiązek podejmowania odpowiednich czynności zmierzających do egzekwowania przestrzegania zakazu używania nazw przeznaczonych dla produktów pochodzenia mlecznego, również w odniesieniu do tych nazw.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin