LSF w południowo-wschodniej Europie

bydlo_laka

Masowe szczepienia bydła w państwach Europy południowo-wschodniej zapobiegły wybuchowi epidemii guzowatej choroby skóry (LSF) w regionie. To główny wniosek z analizy epidemiologicznej przeprowadzonej przez EFSA we współpracy z państwami dotkniętymi chorobą.

„Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, wszystkie kraje uczestniczące w gromadzeniu danych wykazały wysoki poziom zaangażowania i współpracy" – powiedział Alessandro Broglia, lekarz weterynarii w EFSA. Przypomniał, że na rozprzestrzenianie się choroby miało wpływ bliskie położenie dotkniętych nią gospodarstw oraz wysoka temperatura powietrza, która doprowadzała do masowego pojawienia się owadów przenoszących wirusa.

Guzowata choroba skóry (LSF, z ang. lumpy skin disease) to zakaźna choroba bydła, spowodowana przez wirusy przenoszone przez owady. Charakteryzuje się występowaniem licznych guzów na skórze, a także w mięśniach i przewodzie pokarmowym. LSF powoduje duże straty ekonomiczne, ponadto jest śmiertelna nawet dla 10% zarażonych zwierząt. Guzowata choroba skóry po raz pierwszy w Europie pojawiła się w Turcji w 2013 r, wcześniej występowała tylko w Afryce. Od roku 2016 LSF wykryto w siedmiu państwach europejskich: w Albanii, Bułgarii, Czarnogórze, Grecji, Macedonii, Serbii i Turcji. Dalsze zalecenia odnoście ASF EFSA wyda na początku 2018 r.

Źródło: EFSA