Lista obcych gatunków inwazyjnych

rocket-racoon

Komisja Europejska opublikowała listę obcych gatunków inwazyjnych w Europie, wśród nich znalazło się 14 gatunków roślin i 23 gatunki zwierząt. Część tych ostatnich powinna zainteresować firmy z branży Pest Control.

Do gatunków obcych zalicza się takie, które w wyniku działalności człowieka zdołały pokonać naturalne bariery ekologiczne (np. pasma górskie, akweny wodne) i znalazły się poza obszarem swojego naturalnego występowania. Niektóre gatunki bywają celowo wprowadzone na nowe tereny, inne znalazły się tu mniej lub bardziej przypadkowo. W bazie gatunków obcych na terenie Polski, prowadzonej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, obecnie możemy znaleźć 1323 gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Część z nich tworzy tu stabilne populacje, inne pojawiają się sporadycznie i miejscowo. Obecnie w Europie znajduje się ponad 12000 gatunków obcych.

Część gatunków obcych (potencjalnie 1 na 100) staje się inwazyjna, zagrażając bioróżnorodności. Niektóre stają się zagrożeniem dla zdrowia ludzi, inne powodują duże straty w gospodarce. Szacuje się, że roczne straty spowodowane przez obce gatunki inwazyjne sięgają 12 miliardów euro. Na tę gigantyczną kwotę składają się m.in. koszty opieki zdrowotnej ludzi i zwierząt, niszczenie plonów i zapasów żywności oraz uszkadzanie i niszczenie infrastruktury. Najgroźniejsze obce gatunki mogą stać się problemem dla całego kontynentu i właśnie na nich skupiła się Komisja Europejska. Gatunki które znalazły się na wspominanej liście podlegają licznym ograniczeniom importowym i hodowlanym. Państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do monitorowania sytuacji i w miarę możliwości podjęcia działań zmierzających do eliminacji takich gatunków ze środowiska. Komisja Europejska opublikowała pierwszą listę gatunków inwazyjnych w połowie lipca 2016 r., obecne trwają prace nad jej aktualizacją.

Niektóre gatunki zwierząt z opublikowanej listy powinny zainteresować firmy z branży Pest Control, ponieważ wcześniej czy później spotkają się one z problemem ich zwalczania. Poniżej przedstawiamy listę zwierząt, jaką opublikowała Komisja Europejska.

 • Szerszeń azjatycki (Vespa velutina)
 • Krab wełnistoręki (Eriocheir sinensis)
 • Raki z rodzaju Procambarus (m.in. rak luizjański, rak marmurkowy)
 • Rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus)
 • Rak pręgowany (Orconectes limosus)
 • Rak Orconectes virilis
 • Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva)
 • Trawianka (Perccottus glenii)
 • Żaba byk (Lithobates catesbeianus)
 • Żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans)
 • Ibis czczony (Threskiornis aethiopicus)
 • Sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis)
 • Wrona orientalna (Corvus splendens)
 • Burunduk syberyjski (Tamias sibiricus)
 • Mangusta mała (Herpestes javanicus)
 • Mundżak chiński (Muntiacus reevesi)
 • Nutria (Myocastor coypus)
 • Ostronos rudy (Nasua nasua)
 • Szop pracz (Procyon lotor)
 • Wiewiórczak rdzawobrzuchy (Callosciurus erythraeus)
 • Wiewiórka czarna (Sciurus niger)
 • Wiewiórka szara (Sciurus carolinensis)