Czwartek, 21 Czerwca 2018 roku.

Lista obcych gatunków inwazyjnych

Komisja Europejska opublikowała listę obcych gatunków inwazyjnych w Europie, wśród nich znalazło się 14 gatunków roślin i 23 gatunki zwierząt. Część tych ostatnich powinna zainteresować firmy z branży Pest Control.

Do gatunków obcych zalicza się takie, które w wyniku działalności człowieka zdołały pokonać naturalne bariery ekologiczne (np. pasma górskie, akweny wodne) i znalazły się poza obszarem swojego naturalnego występowania. Niektóre gatunki bywają celowo wprowadzone na nowe tereny, inne znalazły się tu mniej lub bardziej przypadkowo. W bazie gatunków obcych na terenie Polski, prowadzonej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, obecnie możemy znaleźć 1323 gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Część z nich tworzy tu stabilne populacje, inne pojawiają się sporadycznie i miejscowo. Obecnie w Europie znajduje się ponad 12000 gatunków obcych.

Część gatunków obcych (potencjalnie 1 na 100) staje się inwazyjna, zagrażając bioróżnorodności. Niektóre stają się zagrożeniem dla zdrowia ludzi, inne powodują duże straty w gospodarce. Szacuje się, że roczne straty spowodowane przez obce gatunki inwazyjne sięgają 12 miliardów euro. Na tę gigantyczną kwotę składają się m.in. koszty opieki zdrowotnej ludzi i zwierząt, niszczenie plonów i zapasów żywności oraz uszkadzanie i niszczenie infrastruktury. Najgroźniejsze obce gatunki mogą stać się problemem dla całego kontynentu i właśnie na nich skupiła się Komisja Europejska. Gatunki które znalazły się na wspominanej liście podlegają licznym ograniczeniom importowym i hodowlanym. Państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do monitorowania sytuacji i w miarę możliwości podjęcia działań zmierzających do eliminacji takich gatunków ze środowiska. Komisja Europejska opublikowała pierwszą listę gatunków inwazyjnych w połowie lipca 2016 r., obecne trwają prace nad jej aktualizacją.

Niektóre gatunki zwierząt z opublikowanej listy powinny zainteresować firmy z branży Pest Control, ponieważ wcześniej czy później spotkają się one z problemem ich zwalczania. Poniżej przedstawiamy listę zwierząt, jaką opublikowała Komisja Europejska.

 • Szerszeń azjatycki (Vespa velutina)
 • Krab wełnistoręki (Eriocheir sinensis)
 • Raki z rodzaju Procambarus (m.in. rak luizjański, rak marmurkowy)
 • Rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus)
 • Rak pręgowany (Orconectes limosus)
 • Rak Orconectes virilis
 • Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva)
 • Trawianka (Perccottus glenii)
 • Żaba byk (Lithobates catesbeianus)
 • Żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans)
 • Ibis czczony (Threskiornis aethiopicus)
 • Sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis)
 • Wrona orientalna (Corvus splendens)
 • Burunduk syberyjski (Tamias sibiricus)
 • Mangusta mała (Herpestes javanicus)
 • Mundżak chiński (Muntiacus reevesi)
 • Nutria (Myocastor coypus)
 • Ostronos rudy (Nasua nasua)
 • Szop pracz (Procyon lotor)
 • Wiewiórczak rdzawobrzuchy (Callosciurus erythraeus)
 • Wiewiórka czarna (Sciurus niger)
 • Wiewiórka szara (Sciurus carolinensis)

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close