Poniedziałek, 21 Października 2019 roku.

List Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Święto to powinniśmy obchodzić wyjątkowo radośnie, ponieważ – cytując Józefa Piłsudskiego – „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”.

W przededniu wybuchu I wojny światowej wszyscy obserwatorzy sceny politycznej byli pewni, że sytuacja w Europie jest stabilna, a układ granic niemożliwy do zmiany. Wybuch wojny był dla Polaków wydarzeniem dającym nadzieję na zmiany, ale także traumą często bratobójczej walki w walczących armiach. Stopniowe załamanie się potęgi Rosji i marsz armii Państw Centralnych na Wschód wskazywał Polakom jako sojuszników Berlin i Wiedeń. Habsburgowie i Hohenzollernowie stali się nawet sygnatariuszami Aktu 5 listopada 1916 roku, który faktycznie przywrócił Polskę na mapę Europy. Polacy jednak nie ufali cesarskim sojusznikom, którzy realizowali swoje obietnice w sposób opieszały, a utworzone przez nich Królestwo Polskie było kadłubowym państwem zależnym od Rzeszy.

Mądrość politycznych elit Polski pozwoliła na skuteczną zmianę sojuszy wraz z końcem wojny. Piłsudski zdawał sobie sprawę z niewydolności Rzeszy i Austro-Węgier, katastrof ich gospodarek i rozkładu monarchii. Działający wśród zachodnich dyplomatów Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski lobbowali na rzecz sprawy polskiej. Porażki Rzeszy na froncie zachodnim, rozpad Austro-Węgier i rewolucja bolszewicka w Rosji dały Polakom polityczną przestrzeń do zagospodarowania. Przed naszym narodem stało jeszcze wyzwanie w postaci walk  o granice. Przez cały ten czas polska wieś stała murem za swoim nowonarodzonym państwem. Ciężar wyżywienia armii walczących z bolszewikami, Ukraińcami, Niemcami i Czechami spoczywał na barkach polskich gospodarzy. Należy dodać, że mimo wielu prób podejmowanych przez bolszewików polscy chłopi pozostali wierni swojej rodzimej tradycji i wierze przodków.

Państwo polskie, którego symbolicznego początku upatrujemy 11 listopada 1918 roku, powstało dzięki zaangażowaniu wielu ludzi o odległych od siebie światopoglądach, dla których dobro wspólne było ważniejsze od prywatnych interesów. I to niech stanie się dla Państwa najważniejszym przesłaniem na ten radosny czas świętowania. Zmieniać Polskę możemy tylko razem, bez wzajemnej zawiści i agresji. Takiej Polski, pełnej wzajemnego zrozumienia i szacunku, sobie i Państwu życzę.

Z wyrazami szacunku

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: gov.pl/rolnictwo

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close