Lepsza koniunktura w rolnictwie

Pogoda i sytuacja na rynkach światowych sprawiły, że w III kwartale 2017 roku koniunktura w polskim rolnictwie się poprawiła – wynika z analizy Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeśli sprawdzą się przewidywania rolników, w przyszłym kwartale wskaźniki aktywności rolnej osiągną rekordowo wysokie wartości.

Poprawa koniunktury jest powszechna. Wzrost wskaźnika – zarówno w skali kwartału, jak i roku, zanotowano dla wszystkich wyróżnianych grup gospodarstw rolnych.

Najsilniej poprawę koniunktury odczuły gospodarstwa: największe, czyli ponad 50-ha (wzrost wartości wskaźnika IRGAGR o 11,4 pkt), położone w makroregionie zachodnim (o 12,4 pkt), prowadzone przez rolników w wieku 31-45 lat (o 10,7 pkt), z wykształceniem średnim i pomaturalnym zawodowym (o 8,6 pkt), zajmujące się uprawą roślin wieloletnich (o 15,9 pkt).

Poprawa koniunktury rolnej trwa nieprzerwanie od półtora roku. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH wzrosła o 7,9 pkt z poziomu -0,6 pkt do +7,3 pkt. Poprawa wynika przede wszystkim ze wzrostu przychodów gospodarstw rolnych odpowiadając za 95 proc. przyrostu ogólnego wskaźnika koniunktury rolnej.  Wzrost przychodów gospodarstw rolnych przekłada się z kolei na poprawę ich sytuacji finansowej i zmniejszenie zadłużenia. Rolnicy częściej sięgają po kredyty, inwestują i są bardziej optymistycznie nastawieni. Nastroje gospodarzy według badań są dobre. Odsetek gospodarstw rolnych, które "ze strachem" patrzą w przyszłość wyniósł 10,1 proc., niższy był tylko w 2007 roku.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin