Łańcuch dostaw żywności

Projekt bez tytułu (35)

Komisja Europejska rozpoczęła ogólnounijne konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. Potrwają do 17 listopada.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem elektronicznego kwestionariusza, udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem: https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_pl. Dają możliwość przedstawienia poglądów na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.

Opinie rolników, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców, konsumentów i organizacji ich reprezentujących, instytutów badawczych, niezależnych ekspertów, izb handlowych, władz krajowych reprezentujących beneficjentów działających w sektorze rolno-spożywczym wyrażone w ww. kwestionariuszu umożliwią Komisji Europejskiej między innymi właściwą ocenę pozycji rolników na rynku.

Rezultatem procesu konsultacyjnego będzie ocena konieczności i celowości podjęcia przez Komisję Europejską działań na szczeblu UE  w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych lub uregulowania takich praktyk.

Źródło: KOWR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin