Kukurydza MON 810 – konsultacje

kukurydza

Ruszyły konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Rady Ministrów, który zmienia rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Zmiana rozporządzenia, wynika z potrzeby dokonania aktualizacji w roku 2018 wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce, poprzez dokonanie zgodności z wykazem odmian kukurydzy MON 810, znajdujących się w 36. pełnym wydaniu Wspólnego katalogu. Lista odmian zakazanych do stosowania w roku 2018, obejmie wszystkie odmiany dopisane w roku 2017 do Wspólnego Katalogu, odmiany usunięte ze Wspólnego Katalogu w roku 2017 oraz odmiany, którym termin dopuszczenia do obrotu upłynął 30 czerwca 2017 r. Ponadto, lista odmian kukurydzy MON 810 zakazanych do stosowania w Polsce, obejmuje wciąż odmiany, dla których obowiązywał w Polsce zakaz stosowania w latach 2013-2017.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że zakończone zostały prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810. Projekt został skierowany do Komisji Europejskiej w dniu 9 września 2017 roku, z informacją o zamiarze wprowadzenia zakazu obrotu dla tych samych odmian kukurydzy MON 810, dla których w Polsce obowiązuje już zakaz stosowania materiału siewnego. Komisja Europejska nie zajęła stanowiska w okresie trzech miesięcy. Tym samym projekt rozporządzenia, może zostać przedstawiony do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Ponieważ w rozporządzeniach znajduje się ta sama lista odmian kukurydzy MON 810, dlatego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skieruje je równocześnie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Dostęp do rozporządzeń:
Zakaz stosowania odmian MON 810: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308000
Zakaz obrotu odmianami kukurydzy MON 810: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297904
Projekt jest dostępny pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297904

Dane: MRiRW

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin