Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (28)

Powstała Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego. Funkcjonuje przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest odpowiedzią na sygnały wskazujące na potrzebę powołania takiej instytucji, która zajmowałaby się kompleksowo rozwojem polskiego rolnictwa ekologicznego.

Odbyło się już pierwsze spotkanie tej organizacji. Przewodniczył mu ekspert od ekologii, prof. Jerzy Szymona z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W opinii uczestników spotkania, by Polska była konkurencyjna na rynku żywności ekologicznej, niezbędne są narzędzia, które skutecznie uniemożliwią liberalizację zasad rolnictwa ekologicznego. Trzeba zadbać m.in. o niedopuszczenie do obecności zanieczyszczeń w produktach ekologicznych, ponieważ ich obecność może dyskwalifikować takie produkty.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na wypieranie polskiej żywności ekologicznej przez produkty importowane. Zainteresowanie produktami eko w kraju rośnie, ale sieci handlowe nie kupują polskich produktów. 80 proc. sprzedawanej żywności ekologicznej nie pochodzi z Polski. Według Rady, warunkiem koniecznym trwałego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce jest nie tylko wsparcie państwa i jednolite przepisy regulujące certyfikację, ale również silne organizacje rolników ekologicznych.

Rynek żywności ekologicznej rozwija się w Polsce dynamicznie. Z „Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016” wynika, że liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce zwiększyła się z 3,7 tys. w 2004 roku do ponad 22,4 tys. w 2016. Jednak w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, Polska jest wciąż rynkiem w początkowej fazie rozwoju. Wciąż problemem jest także brak polskich sieci sklepów, oferujących produkty rolnictwa ekologicznego na większą skalę. W najbliższym czasie Rada ma zaplanowane spotkanie z parlamentarnym zespołem ds. rolnictwa ekologicznego.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin