Korzystne prognozy dla rynku zbóż

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (14)

Zgodnie z pierwszymi prognozami FAO, na sezon 2018/2019, dostawy zbóż powinny być wystarczające. Biorąc po uwagę sytuację na polach oraz zamiary dotyczące zasiewów, przy normalnych warunkach pogodowych, światowa produkcja zbóż w tym roku powinna być niższa o 41,2 mln ton (1,6 proc.) od rekordu z 2017 r. wynoszącego 2,607 mld ton.

Handel utrzymywany będzie przez silny import, szczególnie jęczmienia, pszenicy i ryżu. Eksperci wskazują jedynie na marginalny spadek światowego handlu zbożem z rekordowego poziomu w sezonie 2017/2018.

Większość tegorocznego prognozowanego spadku wynika z mniejszej produkcji zbóż paszowych, szacowanego przez FAO na prawie 1, 350 mld ton, czyli 36,6 mln ton (2,6 proc.) poniżej rekordowej produkcji w 2017 r. oraz z przewidywanego rocznego spadku światowej produkcji kukurydzy o 40,5 mln ton (o 3,7 proc.) do 1, 047 mld ton, czyli większego niż oczekiwany wzrost światowej produkcji sorgo i jęczmienia. Największą część tego spadku przypada na USA. Mniejsza produkcja prognozowana też dla kilku innych wiodących producentów, w tym Argentyny, Brazylii, UE i RPA.

Światowa produkcja pszenicy w 2018 r. ma spaść do 746,6 mln ton, czyli o 11,3 mln ton (1,5 proc.) w stosunku do poziomu ponadnormatywnego w 2017 r. Rosji grozi spadek produkcji w porównaniu z 2017 r. o 9 mln ton. Również w przypadku produkcji pszenicy w UE i Indiach, w 2018 r. prawdopodobny jest spadek. Spadki te prawdopodobnie przeważą oczekiwane wzrosty w Australii i USA.

Pierwsza prognoza FAO dotycząca globalnego spożycia zbóż w sezonie 2018/2019 r. sugeruje wzrost o około 16 mln ton (0,6 proc.) w porównaniu z sezonem 2017/2018 r. do nowego rekordowego poziomu 2,626 mld ton. Wzrost przewidywany jest w Brazylii, Chinach, Meksyku, Rosji i USA. Z kolei pierwsza prognoza FAO dotycząca globalnego handlu zbożami w 2018/2019 r. mówi o 406 mln ton, co oznacza spadek o 0,6 proc. w stosunku do najwyższego poziomu przewidywanego w bieżącym sezonie.

Jak wynika z szacunków FAO, całkowity obrót zbożami paszowymi wyniesie 185 mln ton w sezonie 2018/2019, co stanowi spadek o 1,3 proc. w stosunku do sezonu 2017/2018. Prognozuje się redukcję importu chińskiego i UE.

Światowe zapasy zbóż paszowych po raz pierwszy od pięciu lat spadną do 283,5 mln ton, a światowy wskaźnik wykorzystania zapasów spadnie z 22,5 proc. w sezonie 2017/2018 do 19,8 proc. w 2018/2019. Jednak większość przewidywanego spadku dotyczy zapasów kukurydzy w Chinach, które zgodnie z przewidywaniami zmniejszą się gwałtownie, (o co najmniej 15 mln ton), ze względu na decyzje rządowe mające na celu obniżenie rezerw państwowych. Wśród światowych dostawców przewidywane obniżki dotyczyłyby Argentyny i Brazylii.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin