Kontynuacja kontroli oddziałów granicznych

W dniach 6-7 września 2017 r. główny inspektor Andrzej Chodkowski wraz z dyrektor Agnieszką Sahajdak wizytował Oddziały Graniczne PIORiN w Siemianówce, Bobrownikach, Kuźnicy Białostockiej oraz
w Bezledach, Braniewie i Elblągu.

Celem wizyt była ocena warunków organizacyjno-technicznych oraz procedur wykonywania granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin i produktów roślinnych. Wnioski z przeglądu zostały omówione
z wojewódzkimi inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa: Panem Andrzejem Zamanem w województwie podlaskim i Panią Marią Paszko w województwie warmińsko-mazurskim.

Źródło: PIORiN