Czwartek, 24 Września 2020 roku.

Kontrole żywności –
nowa jakość

  • Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).
  • Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, a kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu”.
  • Obecnie jakość żywności w sklepach sprawdza Inspekcja Handlowa, a na wcześniejszych etapach obrotu – IJHARS.

– Zakończył się proces legislacyjny i 25 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2020 roku – poinformował podczas konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w dniu 25 lutego 2020 r.

O zmianach w systemie kontroli żywności informowali także: prezes Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji Tomasz Chróstny oraz główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk.

– W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy żywność o wartości około 32 mld euro. Naszą strategię opieramy na najwyższych standardach jakości żywności. Chcemy też, aby żywność, która trafia na polski rynek była żywnością bezpieczną i wysokiej jakości – podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, na nowe możliwości jakie daje współczesne rolnictwo, a także na bardzo wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa żywności, jak i jej jakości.

Na te wyzwania odpowiadają także zmiany organizacyjne, które wprowadza znowelizowana ustawa.

 – Od lipca jedna inspekcja będzie badała żywność na etapie producenta, przetwórcy, importu i sklepów detalicznych. Będzie to pełna kontrola żywności „od pola do stołu”. Przyłączenie do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych części Inspekcji Handlowej sprawia, że kontrola będzie obejmowała kompleksowo wszystkie etapy: produkcję, import, przetwórstwo, transport, przechowywanie i handel. To nowa jakość – powiedział minister.

Szef resortu rolnictwa stwierdził ponadto, że ważna rolę w zapewnieniu właściwej jakości żywności odgrywają organizacje konsumenckie i inne organizacje pozarządowe. Zaapelował o zgłaszanie wszelkich przypadków fałszowania, złego oznakowania i innych nieprawidłowości.  – Taka postawa pozwoli na eliminowanie zachowań nieetycznych w całym łańcuchu żywnościowym – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister poinformował, ze opracowany został Kodeks Etyki Żywnościowej, który był przedmiotem dyskusji i uzgodnień z przedstawicielami organizacji zajmujących się produkcją żywności i jej obrotem oraz specjalistami z zakresu etyki gospodarczej i żywnościowej.

Kodeks nawiązuje do opisywanych w okresie międzywojennym przez Maurycego Allerhanda dobrych obyczajów kupieckich, do których odsyłał przedwojenny Kodeks spółek handlowych.

– Nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego. Siłą rzeczy kontrole zawsze będą wyrywkowe i dlatego tak ważne jest stosowanie zasad etyki w całym łańcuchu żywnościowym przez wszystkich jego uczestników – podkreślił minister.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny powiedział, że aby kontrole były efektywne muszą być kompleksowe i wyspecjalizowane.

„Mała fuzja”, jak nazwał Prezes UOKiK wprowadzane ustawą zmiany, przyczyni się do poprawy sytuacji konsumentów. Teraz wszystkie kompetencje kontrolne „od pola do stołu” będą w jednej instytucji.

– Po zmianach Inspekcja Handlowa będzie się mogła skoncentrować na kontroli jakości, bezpieczeństwa i oznakowania produktów nieżywnościowych, np. paliw, zabawek, ubrań czy sprzętu elektronicznego oraz usług. Tak jak dotąd będzie także udzielać porad konsumentom i pomagać im w polubownym rozstrzyganiu sporów z przedsiębiorcami – mówi prezes Tomasz Chróstny,

Główny inspektor JHARS Andrzej Romaniuk zwrócił uwagę na wzmocnienie kierowanej przez niego instytucji.

– Uzyskaliśmy wzmocnienie osobowe i organizacyjne. Przechodzi do nas pięć specjalistycznych laboratoriów i około 150 osób – podkreślił szef inspekcji.

Poinformował również, że dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym inspektorzy wojewódzcy i ich zastępcy zostali włączeniu do służby cywilnej.

Szefowie instytucji kontrolnych podkreślili, że oprócz ustawowych kar możliwych do zastosowania, jedna z najbardziej dokuczliwych będzie publikowanie pełnych nazw nieuczciwych producentów oraz szczegółowych danych dotyczących zakwestionowanych produktów.

Źródło/Fot.: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close