Kontrola weterynaryjna

zdjecie (70)

Ruszyły kontrole Inspekcji Weterynaryjnej w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie. Mają
się zakończyć szybciej w tych powiatach, w których liczba gospodarstw jest mniejsza – już do końca lutego, a w powiatach pozostałych najpóźniej do połowy maja 2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło kalendarium postępowania na obszarach objętych ASF.
Po pierwszej kontroli w gospodarstwach niespełniających wymagań wydawane będą decyzje nakazujące usunięcie uchybień w określonym terminie, lecz nie dłuższym niż 3 miesiące w przypadku kontroli przeprowadzanych do grudnia 2017 r. i do 2-3 miesięcy w przypadku kontroli w roku 2018. „W zależności
od oceny możliwości dokonania usunięcia uchybień przez właściciela zwierząt, organy Inspekcji Weterynaryjnej będą mogły wydać decyzję o zabiciu lub uboju świń już po pierwszej wizycie kontrolnej”.

Inspekcja Weterynaryjna sprawdza spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF. Wytyczne do tych kontroli i wzór protokołu opracował Główny Lekarz Weterynarii – to „Lista kontrolna SPIWET-ASF”.

Inspekcja Weterynaryjna do końca maja przyszłego roku sporządzi ostateczny raport z kontroli i spis gospodarstw, które nie będą spełniać wymagań rozporządzenia (wraz z określeniem liczby  świń).

Najpóźniej do końca czerwca 2018 r. mają być wydane ostatnie decyzje administracyjne dotyczące uboju świń
i zakazu ich nieutrzymywania dla gospodarstw niespełniających wymagań. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w okresie wypłaty rekompensat sprawdzi, czy w gospodarstwach nie są utrzymywane świnie.

Dane: MRiRW

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin