Kontrola upraw GMO – nowe zadanie PIORiN

photooosssssss (1)

28 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa będą kontrolowali uprawy pod kątem obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Trwają prace nad przygotowaniem programu kontroli upraw, w którym Minister Środowiska, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określi szczegółowo:

  • liczbę kontroli w poszczególnych województwach,
  • kontrolowane gatunki roślin uprawnych
  • metodykę kontrolną

Próby materiału roślinnego pobrane do badań przez inspektorów WIORiN będą poddawane analizom w Centralnym Laboratorium.

Dotychczasowe doświadczenia Inspekcji w wykonywaniu kontroli zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810, podczas których skontrolowano ponad 37 tys. gospodarstw, wykonano blisko 12 tys. testów paskowych ELISA oraz przeprowadzono 4 tys. badań laboratoryjnych, nie wykazały, aby w Polsce stosowano materiał siewny GMO.

Źródło: PIORiN