Poniedziałek, 24 Lutego 2020 roku.

Konsultacje Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa
i rybactwa 2030
w Złotowie

W Złotowie, w województwie wielkopolskim, odbyły się kolejne spotkania w ramach regionalnych konsultacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska, Starostwo Powiatowe w Złotowie i Urząd Miejski w Złotowie.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska, następnie uczestniczył w spotkaniu w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podczas którego omawiana była m.in. potrzeba skrócenia czasu rozpatrywania wniosków składanych do Agencji.

Po południu podsekretarz stanu MRiRW – Ryszard Zarudzki wziął udział w panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli samorządów z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, podczas którego strona samorządowa zgłaszała m.in. oczekiwania ukierunkowania, poprzez działania strategii, środków UE z nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury wsi.

Następnie wiceminister spotkał się z mieszkańcami Złotowa i okolic prezentując główne założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Uczestnicy tego spotkania zgłaszali podsekretarzowi stanu Ryszardowi Zarudzkiemu również bieżące problemy i wyzwania z jakimi na co dzień się mierzą, w tym m.in. problem dostępności wody (susza), trudności w przeprowadzaniu procesów budowlanych prowadzonych w gospodarstwach rolnych (budowa chlewni, zbiorników na paliwa, biogazowni), ograniczanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, procedury i potrzeby informacyjne (szacowanie strat występujących na tej samej powierzchni w wyniku różnych zjawisk pogodowych, regionalizacja zasad dla planów nawozowych, definiowanie pomocy publicznej, nowa delimitacja ONW), godzenie różnych oczekiwań w zakresie wpływu rolnictwa na jakość i tryb życia na wsi (poziom hałasu maszyn rolniczych, emisje odorowe i gazowe z produkcji zwierzęcej, rozwój agroturystyki w sąsiedztwie rolnictwa towarowego, konflikty przestrzenne itp.)

Nie zabrakło również pozytywnych głosów jak choćby te dotyczące udanych projektów Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska oraz pytań dot. bieżących projektów i programów wsparcia realizowanych obecnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne resorty. Uczestnicy spotkania pytali głównie o możliwość wsparcia infrastruktury OZE, retencji, budowy i remontu dróg gminnych i powiatowych oraz wsparcia rodzimych ras w produkcji zwierzęcej.

Przebieg pogody w tym sezonie wegetacyjnym budzi wśród rolników dużą obawę o jakość ziarna. Stąd, na prośbę jednego z rolników biorących udział w spotkaniu, wiceminister Ryszard Zarudzki odwiedził również okoliczne pola uprawne.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close