Konsultacje Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 w Złotowie

nowezzzzz45

W Złotowie, w województwie wielkopolskim, odbyły się kolejne spotkania w ramach regionalnych konsultacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska, Starostwo Powiatowe w Złotowie i Urząd Miejski w Złotowie.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska, następnie uczestniczył w spotkaniu w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podczas którego omawiana była m.in. potrzeba skrócenia czasu rozpatrywania wniosków składanych do Agencji.

Po południu podsekretarz stanu MRiRW – Ryszard Zarudzki wziął udział w panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli samorządów z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, podczas którego strona samorządowa zgłaszała m.in. oczekiwania ukierunkowania, poprzez działania strategii, środków UE z nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury wsi.

Następnie wiceminister spotkał się z mieszkańcami Złotowa i okolic prezentując główne założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Uczestnicy tego spotkania zgłaszali podsekretarzowi stanu Ryszardowi Zarudzkiemu również bieżące problemy i wyzwania z jakimi na co dzień się mierzą, w tym m.in. problem dostępności wody (susza), trudności w przeprowadzaniu procesów budowlanych prowadzonych w gospodarstwach rolnych (budowa chlewni, zbiorników na paliwa, biogazowni), ograniczanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, procedury i potrzeby informacyjne (szacowanie strat występujących na tej samej powierzchni w wyniku różnych zjawisk pogodowych, regionalizacja zasad dla planów nawozowych, definiowanie pomocy publicznej, nowa delimitacja ONW), godzenie różnych oczekiwań w zakresie wpływu rolnictwa na jakość i tryb życia na wsi (poziom hałasu maszyn rolniczych, emisje odorowe i gazowe z produkcji zwierzęcej, rozwój agroturystyki w sąsiedztwie rolnictwa towarowego, konflikty przestrzenne itp.)

Nie zabrakło również pozytywnych głosów jak choćby te dotyczące udanych projektów Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska oraz pytań dot. bieżących projektów i programów wsparcia realizowanych obecnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne resorty. Uczestnicy spotkania pytali głównie o możliwość wsparcia infrastruktury OZE, retencji, budowy i remontu dróg gminnych i powiatowych oraz wsparcia rodzimych ras w produkcji zwierzęcej.

Przebieg pogody w tym sezonie wegetacyjnym budzi wśród rolników dużą obawę o jakość ziarna. Stąd, na prośbę jednego z rolników biorących udział w spotkaniu, wiceminister Ryszard Zarudzki odwiedził również okoliczne pola uprawne.

Źródło: MRiRW