Czwartek, 04 Czerwca 2020 roku.

Konsultacje publiczne
w sprawie pomocy państwa

Komisja Europejska w terminie 26 kwietnia -19 lipca 2019 r. przeprowadza konsultacje publiczne następujących przepisów:

  1. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 01.07.2019, str. 1, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na ten temat oraz kwestionariusz dostępne są na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-534044/public-consultation

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close