Konkurencja na rynku drobiu

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (91)

Wietnam będzie eksportował drób do Europy. W pierwszych miesiącach przyszłego roku powinna wejść w życie umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a tym krajem.

Wietnamskie firmy drobiarskie, przy wsparciu przedsiębiorstw holenderskich, przygotowują się już do wdrożenia eksportu mięsa brojlerów do UE. Specjalnym doradcą rządu wietnamskiego do spraw eksportu do UE została znana holenderska firma zajmująca się handlem mięsem (firma ta w tym roku zaimportuje do UE około 85 tys. ton mięsa drobiowego; dla porównania, zgodnie z danymi za rok 2016, tylko dwa kraje importują z Polski więcej niż 85 tys. ton rocznie).

Wietnam produkuje rocznie około 550 tys. ton mięsa brojlerów. Na rynku detalicznym w tym kraju ceny mięsa drobiowego są podobne jak w Polsce.

Tymczasem indyjskie władze weterynaryjne potwierdziły, że możliwy jest eksport mięsa drobiowego z Polski na rynek indyjski na podstawie uzgodnionego świadectwa weterynaryjnego, bez koniczności uzupełniania dodatkowego kwestionariusza, o co wnioskowała strona indyjska w kwietniu 2017 r. Takie informacje przekazały polskie władze weterynaryjne w wydanym oficjalnie komunikacie. W połowie listopada przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, podczas zorganizowanej wizyty w Indiach, uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami indyjskich władz weterynaryjnych, w ramach którego poruszone zostały kwestie eksportu produktów drobiarskich z Polski. Podczas dwustronnych  rozmów polsko–indyjskich, poruszona została również kwestia możliwości wywozu do Indii jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych. Strona polska została zapewniona przez Szefa Służb Weterynaryjnych Indii, że  pod koniec października otrzymali z Polski dokumenty w sprawie uzgodnienia świadectwa zdrowia dla piskląt jednodniowych  i jaj wylęgowych, które są aktualnie analizowane przez indyjskich ekspertów.

Na polski drób ponownie otworzyła się Korea. Władze koreańskie wznowiły możliwość przywozu z Polski na swoje terytorium: drobiu, mięsa drobiowego, mięsa drobiowego poddanego obróbce cieplnej oraz jaj wylęgowych i jaj konsumpcyjnych. Restrykcje handlowe zostały nałożone wcześniej  na nasz kraj, w związku z występowaniem wirusa grypy ptaków w Polsce w sezonie jesienno–zimowym 2016/2017. Koreańskie Ministerstwo Wsi, Żywności i Spraw Rolnych (MAFRA) uwzględniło fakt, że Polska w lipcu tego roku odzyskała status kraju wolnego od grypy ptaków i zniosło zakaz importu.

Bliskość geograficzna ma decydujące znaczenie przy eksporcie mięsa drobiowego – wynika z raportu American Farm Bureau Foundation for Agriculture, który przeanalizowała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. KIPDiP porównała także obserwacje amerykańskich analityków z wynikami polskich firm. Zestawienie dowodzi, że wnioski AFBFA są prawdzie także w stosunku do polskiego eksportu.

Na każde cztery kilogramy mięsa drobiowego wyeksportowanego przez Stany Zjednoczone, aż półtora kilograma trafia do Meksyku lub Kanady, które to kraje są dwoma największymi odbiorcami drobiu z USA, a także państwami graniczącymi ze Stanami Zjednoczonymi. W przypadku Polski można oszacować, że na trzy kilogramy wywożonego drobiu aż jeden kilogram trafia do państw z Polską bezpośrednio sąsiadujących; do Niemiec, do Czech, na Słowację oraz na Litwę. Oprócz bliskości geograficznej niezmiernie istotne przy sprzedaży zagranicznej drobiu są także międzypaństwowe porozumienia handlowe oraz specjalne strefy wolnego handlu. Wartościowo, ponad 50 procent amerykańskiego eksportu drobiu kierowane jest do państw NAFTA. W przypadku naszego kraju, rolę NAFTA pełni Unia Europejska, a udział polskiego eksportu drobiu do tej uprzywilejowanej celnie strefy wynosi około 80 procent.

W raporcie American Farm Bureau Foundation for Agriculture, jako największe zagrożenie konkurencyjne dla Stanów Zjednoczonych, traktowana jest ekspansja Brazylii. Przykładowo, przez ostatnie trzy lata udział Stanów Zjednoczonych w meksykańskim imporcie spadł z 95 procent do 81 procent. Beneficjentem tego zjawiska jest właśnie Brazylia. Szukając analogii w sytuacji naszego drobiarstwa można uznać, że rolę Brazylii pełni Ukraina. Przypomnijmy, że import mięsa drobiowego z Ukrainy do Unii Europejskiej wzrósł w zeszłym roku o 13 procent i wyniósł ponad 48 tys. ton. Ukraina jest tym samym trzecim największym, po Brazylii oraz Tajlandii, eksporterem mięsa drobiowego do Europy spośród krajów trzecich. Ten wynik jest tym bardziej imponujący, że jeszcze trzy lata temu Ukraińcy mieli zerowy udział w unijnym imporcie.

Dane: KIPDiP