Kongres Młodych Naukowców w ramach projektu Vet-Twin

Projekt bez tytułu (45)

W dniu 27 października br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-PIB w Puławach odbył się Kongres Młodych Naukowców, zorganizowany w ramach projektu H2020: Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety (VET-TWIN).

Zakres tematyczny kongresu obejmował zdrowie zwierząt w aspekcie chorób zakaźnych i pasożytniczych (w tym zoonoz) oraz bezpieczeństwo żywności i pasz. Kongres miał na celu swobodną wymianę myśli pomiędzy młodymi naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny nauk weterynaryjnych oraz doskonalenie warsztatu w zakresie wystąpień publicznych w języku angielskim. Do udziału w kongresie zaproszone były wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką, a szczególnie doktoranci zintegrowanej szkoły doktoranckiej konsorcjum KNOW oraz studiów doktoranckich PIWet-PIB, osoby z otwartym przewodem doktorskim oraz promotorzy. Ogółem wpłynęło 36 doniesień, w tym 16 doniesień ustnych (14 z Instytutu oraz dwa z jednostek partnerskich projektu Vet-Twin: Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, DTU z Danii oraz Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka, BfR z Niemiec).

Podczas kongresu młodzi naukowcy przedstawili swoje wyniki badań podczas 10-15 minutowych prezentacji. 

Młodzi naukowcy przedstawili swoje wyniki badań w bardzo ciekawych, krótkich prezentacjach, często stosując nienaganny język angielski. Uczestnicy kongresu otrzymali materiały kongresowe oraz gadżety reklamujące projekt. W tym miejscu należą się słowa podziękowania dla bezpośrednich organizatorów kongresu: Pana prof. Krzysztofa Śmietanki oraz Pani prof. Katarzyny Domańskiej-Blicharz z Zakładu Chorób Drobiu, za wzorową organizację tego wydarzenia.

Źródło: PIWet-PIB